Lithuanian user perceptions of museum websites

Název: Lithuanian user perceptions of museum websites
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2015, roč. 4, č. 1, s. 4-7
Rozsah
4-7
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The research of which the results are presented in this paper is funded by a grant from the Research Council of Lithuania under the project Research on increasing the attractivity and optimizing virtual access of Lithuanian national museums (LitMus-Web), No. MIP-093./2013 / LSS-160000-1484. The main aim of the research project was to explore the differences in task completion time between Lithuanian museum websites – in particular of the National Museums – when the user is searching for important information that is relevant to him/her. The analysis of the results should lead to recommendations on improving and optimizing the websites of the four National Museums of Lithuania. As the user is one of the key parameters in this research, it was important to collect some data as to the general user perception of museum websites. The first findings of a survey among visitors of the National Museums of Lithuania are presented in the following paper.
Výzkum, jehož výsledky jsou prezentovány v tomto článku, je financován z grantu Výzkumné rady Litvy v rámci výzkumného projektu na zvýšení atraktivity a optimalizaci virtuálního přístupu litevských národních muzeí (LitMus-Web), číslo MIP-093./2013/LSS-160000-1484. Hlavním cílem výzkumného projektu bylo prozkoumat rozdíly v čase dokončení úkolu mezi webovými stránkami litevských muzeí – zejména těch národních – když uživatel vyhledává důležité informace, které jsou pro něho relevantní. Analýza výsledků by měla vést k doporučením na zlepšení a optimalizaci webových stránek čtyř národních litevských muzeí. Vzhledem k tomu, že uživatel je jedním z klíčových parametrů toho výzkumu, bylo důležité shromažďovat některé údaje týkající se vnímání muzejních webových stránek průměrným uživatelem. První výsledky průzkumu mezi návštěvníky Národního muzea Litvy jsou uvedeny v tomto článku.