Interakcia medzi ľudovými a učenými predstavami v exemplach o spovedi v Rozprávaní o zázrakoch Caesaria z Heisterbachu

Název: Interakcia medzi ľudovými a učenými predstavami v exemplach o spovedi v Rozprávaní o zázrakoch Caesaria z Heisterbachu
Variantní název:
  • Interaction between popular and elite religious beliefs in the exempla about confession in the Dialogue on Miracles by Ceasarius of Heisterbach
Zdrojový dokument: Sacra. 2014, roč. 12, č. 1-2, s. 22-37
Rozsah
22-37
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This article focuses on the interaction between popular and elite religious beliefs in the Middle Ages as evidenced by exempla about confession in the Dialogue on Miracles by Caesarius of Heisterbach. This collection of miracles from the 13th century was written on the background of dialogue between the two different cultures: it was written by a monk, representing the scholarly elite, and addressed to the novice, who just came to the monastery and represents popular religious beliefs. The interaction manifests in text through two different discourses, theological and narrative, which represent these different cultures. Dialogue is evident in the text in those places where we can find conflicts, but the text itself neglects these conflicts. Interaction is quite soft, and noticeable pressure on each other is rare. The text of the exempla reflect acculturation, which is slightly changing ideas of both cultures, and thereby causing their rapprochement.
Reference
[1] Biblia: Písmo sväté Starého a Nového zákona, Slovenský ekumenický preklad s deuterokánonickými knihami (2008). Banská Bystrica: Slovenská biblická spoločnosť

[2] Caesarius z Heisterbachu, Caesarii Heisterbacensis monachi ordinis Cisterciensis Dialogus miraculorum I. Ed. Strange, J. (1851). Coloniae – Bonnae – Bruxellae: J. M. Heberle.

[3] Caesarius z Heisterbachu, Vyprávění o zázracích: Středověký život vzrcadle exempel. Prekl. Jana Nechutová (2009). Praha: Vyšehrad.

[4] Gerald z Walesu, Putování Walesem / Popis Walesu. Prel. Petr Šourek (2008). Praha: Argo.

[5] Jacobus de Voragine, Legenda aurea a Čechy. Prel. V. Bahník & A. Vidmanová (1982). Praha: Vyšehrad.

[6] Berger, P.L., & Luckmann, T. (1999). Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

[7] Beuys, B. (2005). Neboť jsem nemocná láskou: Život Hildegardy z Bingenu. Praha: Prostor.

[8] Burke, S. (1998). The Death and Return of the Author: criticism and subjectivity in Barthes, Foucault and Derrida. Edinburgh: Edinburgh University Press.

[9] Cuming, G. J., & Baker, D. (1972). Popular Belief and Practice, (Studies in Church History 7). Cambridge: Cambridge University Press.

[10] Gron, R. (2006). Examples of 'Good Death' in Aelred of Rievaulx. Cistercian Studies Quarterly, 41/4, 421–441.

[11] Given, J. B. (2008). Inkvizice a středověká společnost: Moc, kázeň a odpor v Languedocu. Neratovice: Verbum.

[12] Gurevič, A. (1996). Nebe, peklo, svět: Cesty k lidové kultuře středověku. Jinočany: H & H.

[13] Le Goff, J. (1991), Kultura středověké Evropy. Praha: Odeon.

[14] Le Goff, J. (1998) Středověká imaginace. Praha: Argo.

[15] Moore, R. I. (2000). The First European Revolution, c. 970–1215. Oxford: Blackwell.

[16] Nechutová, J. (2009). Předmluva. In: Caesarius z Heisterbachu, Vyprávění o zázracích: Středověký život v zrcadle exempel (17–33). Prel. Jana Nechutová. Praha: Vyšehrad.

[17] Newman, M. G. (2011). Making Cistercian Exempla, or, the Problem of the Monk Who Wouldn't Talk. Cistercian Studies Quarterly, 46/1, 45–66.

[18] Průcha, J., & Veteška, J. (2012). Andragogický slovník. Praha: Grada.

[19] Shinners, J. (2006). Medieval Popular Religion, 1000–1500: A Reader. Peterborough: Broadview.

[20] Schmitt, J. C. (2007). Svatý chrt: Guinefort, léčitel dětí ze 13. století. Praha: Academia.

[21] Štochl, M. (2005). Teorie literární komunikace. Praha: Akropolis.

[22] Tubach, F. (1969). Index Exemplorum. A Handbook of Medieval Religious Tales. Helsinki: Soumalainen Tiedeakatemia.

[23] Van Engen, J. (1986). The Christian Middle Ages as an Historiographical Problem. The American Historical Review, 91/3, 519–552. | DOI 10.2307/1869130

[24] Vidmanová, A. (1994). Caesarius z Heisterbachu a František Kubka čili o životnosti středolatinské literatury. In Vidmanová, A., Laborintus, Latinská literatura středověkých Čech (133–139). Praha: KLP.

[25] Vodáková, A. (2000). Sociální a kulturní antropologie. Praha: Sociologické nakladatelství.

[26] Watkins, C. (2004). 'Folklore' and 'Popular Religion' in Britain during the Middle Ages. Folklore, 115/2, 140–150. | DOI 10.1080/0015587042000231246

[27] Watkins, C. (2010). History and the Supernatural in Medieval England. Cambridge: Cambridge University Press.

[28] Weber, M. (1998). Metodologie, sociologie, ekonomika. Praha: Oikúmené.