Eschatologie v díle Jana Husa

Obrázek
Variantní název
Eschatology in the work of Jan Hus
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Rok vydání
2015
Rozsah
370 stran
Edice
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 432
ISBN
978-80-210-7953-3
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6355548
Anotace
  • Kniha představuje Husovy myšlenky o posledních věcech tak, jak nám je dnes zprostředkovává jeho dílo a jeho život, které tvoří nerozlučný celek. Vychází z obsahového, jazykového a literárněhistorického rozboru Husových vybraných, zejména latinských kázání a korespondence. Zohledňuje však také další jeho díla i tvorbu jiných, pro tuto problematiku relevantních autorů – především Milíče z Kroměříže, Matěje z Janova a Johna Wyclifa. Představuje tak Husovu eschatologii v širším, především reformačním kontextu.
  • The book presents Hus's views on the last things in the way the indivisible whole of his work and life teaches us. It draws on a content, linguistic, and literary-historical analysis of Hus's selected works, especially his Latin sermons and his correspondence. Moreover, it takes into account his other works as well as the production of other relevant authors, especially Milíč of Kroměříž, Matěj of Janov, and John Wycliffe. It thus presents Hus's eschatology in a wider context of church reformation.
Poznámka
  • Kniha vychází díky podpoře Grantové agentury ČR v rámci projektu GA ČR 13-21620S "Magistri Iohannis Hus Opera omnia. Ediční projekt v rámci přípravy Husova výročí v roce 2015".
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Lucie Mazalová
Masarykova univerzita
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
9-13 Úvod | pdf icon Mazalová, Lucie
Page Chapter number Title
15-19 1. | Pojem eschatologie a studium eschatologie Husovy | pdf icon Mazalová, Lucie
Page Chapter number Title
21-35 2. | Dosavadní studium Husovy eschatologie | pdf icon Mazalová, Lucie
hidden-section Metodologie
Page Chapter number Title
37-42 3. | Metodologie | pdf icon Mazalová, Lucie
Page Chapter number Title
43-100 4. | Okolnosti vzniku a působení Husovy eschatologie | pdf icon Mazalová, Lucie
Page Chapter number Title
101-150 5. | Eschatologie v kázání Diliges dominum Deum | pdf icon Mazalová, Lucie
Page Chapter number Title
151-178 6. | Eschatologie v kázání State succincti | pdf icon Mazalová, Lucie
Page Chapter number Title
179-191 7. | Eschatologie v kázání Spiritum nolite extinguere | pdf icon Mazalová, Lucie
hidden-section Eschatologie v listech
Page Chapter number Title
193-223 8. | Eschatologie v listech | pdf icon Mazalová, Lucie
Page Chapter number Title
225-260 9. | Husovo pojetí Antikrista v kontextu Husova systematickoteologického díla a tvorby jiných autorů | pdf icon Mazalová, Lucie
Page Chapter number Title
261-269 10. | Eschatologie v kázání Confirmate corda vestra | pdf icon Mazalová, Lucie
Page Chapter number Title
271-298 11. | Eschatologie v kázání Dixit Martha ad Iesum | pdf icon Mazalová, Lucie
Page Chapter number Title
299-309 12. | Husovy představy o záhrobí v kontextu předchozích Husových děl a představ jiných autorů | pdf icon Mazalová, Lucie
hidden-section Shrnutí a závěry
Page Chapter number Title
311-333 13. | Shrnutí a závěry | pdf icon Mazalová, Lucie
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
335-337 Závěr | pdf icon Mazalová, Lucie
hidden-section Summary
Page Chapter number Title
339-342 Summary | pdf icon Mazalová, Lucie
Page Chapter number Title
343-364 Seznam pramenů a literatury | pdf icon Mazalová, Lucie
hidden-section Obrazová příloha
Page Chapter number Title
365-370 Obrazová příloha | pdf icon Mazalová, Lucie