Dva nové texty M. Maříka Rvačky z jeho působení na koncilu v Kostnici

Název: Dva nové texty M. Maříka Rvačky z jeho působení na koncilu v Kostnici
Variantní název:
  • Zwei neue Texte von Mag. Mařík Rvačka aus der Zeit seiner Tätigkeit am Konzil von Konstanz
Zdrojový dokument: Studia historica Brunensia. roč. 62, č. 1, s. [201]-225
Rozsah
[201]-225
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The paper deals with two texts by Mařík Rvačka, a participant in the Council of Constance, whose new copies were found in the Vatican Palatine Library and in the Library of St. James Church in the Municipal archive in Brno. The author of these texts, the prior of the Cyriac order and one of the leading critics of the Czech reformation, refers in them to the contemporary bad state of the Church. His words were aimed especially against the expansion of simony. In the second tract, he critically opposes the communion under both kinds by laymen that was widespread in Bohemia in the second decade of the 15th century.
Note
Tato studie vznikla v rámci projektu GA ČR č. 405/12/1412 Soupis rukopisů vatikánské knihovny Palatina.