Náboženské poměry na boskovickém panství v předbělohorském období z pohledu svědectví soudobých lokálních pramenů městské správy

Název: Náboženské poměry na boskovickém panství v předbělohorském období z pohledu svědectví soudobých lokálních pramenů městské správy
Variantní název:
  • Religiöse Verhältnisse auf der Boskowitzer Herrschaft in der vorweißenbergischen Zeit nach den Zeugnissen der zeitgenössischen Lokalquellen der Stadtverwaltung
Zdrojový dokument: Studia historica Brunensia. 2015, roč. 62, č. 1, s. [399]-424
Rozsah
[399]-424
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The study deals with the evolution of religious situation in the feudal town Boskovice and a local estate there before the time of the Battle of White Mountain in 1620. It also describes the religion of local nobility in the context of political history, reformation and other non-Catholic religious movements. The main source of information are the municipal administration records which provide data about sacral buildings, priests, administration of church fabrics and burgher testaments.
Note
Článek vznikl v rámci projektu specifického výzkumu na Filozofické fakultě MU č. MUNI/A/0840/2013 Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae 2013.