Diplomatika a diplomatické edice v německočeské medievistice, zejména v rámci Spolku pro dějiny Němců v Čechách do vzniku Československé republiky (1862–1918)

Variantní název
Diplomatik und diplomatische Editionen in deutsch-böhmischer Mediävistik, besonders im Rahmen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen (1862–1918)
Zdrojový dokument: Studia historica Brunensia. 2015, roč. 62, č. 1, s. [493]-513
Rozsah
[493]-513
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
The paper offers a short outline of the studies and achievements of German medievalists in Bohemia in the 19th and the beginning of the 20th century with a special focus on editions of diplomatic sources as well as on Diplomatics itself.
Jazyk shrnutí
Document