A democratic theory of museum education

Název: A democratic theory of museum education
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2015, roč. 4, č. 2, s. 10-13
Rozsah
10-13
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The history of museum education is as old as the history of the public museum. It also has always served a political purpose. The appropriate educational theory for public museums in a democratic society has both a pedagogic and a political component. These two are combined in the concept of "progressive" education, as described by John Dewey and others. A brief history of museum education and a outline of progressive education theory will be followed by examples of recent democratic educational programs and exhibitions in museums.
Dějiny muzejní edukace jsou stejně staré jako samotná historie veřejných muzeí, která po celou dobu své existence zároveň vždy sloužila politickým účelům. Příslušná teorie vzdělávání pro veřejná muzea v demokratické společnosti tedy zahrnuje jak pedagogickou, tak i politickou složku. Obě jsou obsaženy v konceptu "progresivní" edukace, který rozpracoval John Dewey aj. Kromě stručné historie muzejní edukace a nástinu teorie progresivní edukace jsou v příspěvku uváděny i příklady demokratických edukačních programů a výstav v současných muzeích.