Frazeotvorná báze "mytologie, nadpřirozeno"

Název: Frazeotvorná báze "mytologie, nadpřirozeno"
Zdrojový dokument: Krejčí, Pavel. Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu : kontrastivní analýza. Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2015, pp. 130-135
Rozsah
130-135
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
srbsky (srp)
bulharsky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence