Problémy vývoje a stylu lidové hudby : lidová taneční hudba na moravské straně Bílých Karpat v subregionu Horňácko

Image
Variantní název
Development and style of folk music : folk dance music on the Moravian side of the White Carpathians in the Horňácko sub-region
Autor: Holý, Dušan
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2013
Rozsah
179 stran
Edice
  • Etnologické studie; 15
ISBN
978-80-210-6629-8
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6356615
Anotace
  • Publikace etnomuzikologa a vysokoškolského profesora Dušana Holého "Problémy vývoje a stylu lidové hudby. Lidová taneční hudba na moravské straně Bílých Karpat v subregionu Horňácko" je fundovanou analýzou hudebních tradic rodného kraje autora, jinak výtečného interprta lidové písně. I když vznikla jako habilitační spis v r. 1968, neztratila nic na své originalitě dané využitím ve své době novátorských postupů při rozboru dynamiky a rytmu hudeckých skladeb.
  • Publication of ethnomusicology and university professor Dušan Holý "Development and style of folk music. Folk dance music on the Moravian side of the White Carpathians in the Horňácko sub-region" is an informed analysis of the musical traditions of the native region of the author, otherwise excellent artist of folk songs. Although it was founded as a doctorate work in 1968, it has lost none of its originality in the use of its time, innovative techniques in the analysis of dynamics and rhythm of folk songs.
Poznámka
  • Publikace byla vydána v rámci grantového projektu specifického výzkumu "Hudební folklor a současná společnost" (MUNI/A/0840/2012).
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Dušan Holý
Masarykova univerzita
Přístupová práva
plný text nepřístupný
hidden-section [Dedikace]
Page Chapter number Title
[4] [Dedikace] | pdf icon Holý, Dušan
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
5-11 Úvod | pdf icon Holý, Dušan
Page Chapter number Title
13-45 I. | K charakteru písňových nápěvů | pdf icon Holý, Dušan
Page Chapter number Title
47-96 II. | Nad vývojem taneční hudby | pdf icon Holý, Dušan
hidden-section Rozbor stylu
Page Chapter number Title
97-152 III. | Rozbor stylu | pdf icon Holý, Dušan
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
153-160 Závěr | pdf icon Holý, Dušan
hidden-section Literatura a prameny
Page Chapter number Title
161-170 Literatura a prameny | pdf icon Holý, Dušan
Page Chapter number Title
171-172 Seznam zkratek časopisů, písňových sbírek a institucí | pdf icon Holý, Dušan
Page Chapter number Title
173-178 Summary : Dušan Holý: Development and style of folk music: folk dance music on the Moravian side of the White Carpathians in the Horňácko sub-region | pdf icon Holý, Dušan
hidden-section Ediční poznámka
Page Chapter number Title
179 Ediční poznámka | pdf icon Holý, Dušan