Inter arma non silent Musae: Shakespeare as a symbol of the Czech pro-Allied attitude during the Great War

Název: Inter arma non silent Musae: Shakespeare as a symbol of the Czech pro-Allied attitude during the Great War
Zdrojový dokument: Brno studies in English. 2015, roč. 41, č. 2, s. [73]-89
Rozsah
[73]-89
  • ISSN
    0524-6881 (print)
    1805-0867 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This article attempts to trace the reception of selected Shakespearean performances in theatre reviews published in period newspapers in terms of critical response embedded in a broader social and political context of the Shakespeare festival held at the National Theatre in Prague in 1916. The Festival was arranged to celebrate the tercentenary of Shakespeare's death. As seen against the backdrop of the Great War, it was understood not only as a great theatrical achievement, but most importantly as a presentation of the Czech national self-awareness and identity. It furthermore attempted to strengthen the autonomy of the Czech theatres and demonstrated the Czech pro-Allied sympathies. Using period theatre reviews anchored in the historical background and framed within the theoretical context of reception aesthetics, this article aims to reveal and interpret some of the elements underpinning selected Shakespearean performances.
Reference
[1] Bennett, Susan (2003) Theatre Audiences. A Theory of Production and Reception. 2nd ed. Abingdon and New York: Routledge.

[2] Bezzola Lambert, Ladina and Balz Engler (2004) Shifting the Scene: Shakespeare in European Culture. Newark: University of Delaware Press.

[3] Čornej, Petr (1992) Fundamentals of Czech History. Praha: Práh.

[4] Drábek, Pavel (2012) České pokusy o Shakespeara [Czech Attempts at Shakespeare]. Brno: Host.

[5] Fischer, Otokar (1916a) "Divadlo a hudba. Shakespearův cyklus Národního divadla." [Theatre and Music. Shakespeare Cycle at the National Theatre] Národní listy 56 (101): 4.

[6] Fischer Otokar (1916b) "Divadlo a hudba." [Theatre and Music] Národní listy 56 (125): 4.

[7] Fischer, Otokar (1919) K dramatu. Problémy a výhledy [On the Czech Drama. Problems and Prospects]. Praha: Grosman a Svoboda.

[8] Freshwater, Helen (2009) Theatre Audiences. London: Macmillan.

[9] Hardwick, Lorna (2003) Reception Studies. Oxford: Oxford University Press.

[10] Hilbert, Jaroslav (1916) "Několik poznámek po dokončení Shakespearova cyklu." [A few Remarks after the Closing of the Shakespeare's Cycle] Venkov 11 (108): 9.

[11] Holub, Robert C. (1995) "Reception Theory: School of Constance." In: Selden, Raman (ed.) The Cambridge History of Literary Criticism. Volume VIII. From Formalism to Poststructuralism. Cambridge: Cambridge University Press, 319–346.

[12] Iser, Wolfgang (1993) Prospecting from Reader Response to Literary Anthropology. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

[13] Jauss, Hans Robert (2007) Toward an Aesthetic of Reception. Translated by Timothy Bahti. 8th ed. Minneapolis: University of Minnesota Press.

[14] Jelínek, Hanuš (1916) "Divadlo. Benátský kupec na Smíchově." [Theatre. The Merchant of Venice at the Smíchov Theatre] Lumír 44 (5): 237.

[15] Jowett, John, ed. (2000) The Tragedy of King Richard III. Oxford: Oxford University Press.

[16] K[rejčí], František Václav (1915) "Shakespearův Hamlet v novém nastudování 17. října." [Shakespeare's Hamlet] Právo lidu XXIV (289): 8.

[17] Krejčí, František Václav (1916) "Literatura a umění. Macbeth." Právo lidu XXV (60): 7–8.

[18] Mišterová, Ivona (2010) "Translation and Performance: the Presentation of Shakespeare in Pilsen in the Context of Social and Political Events in the 20th and 21st Centuries." Brno Studies in English 36 (1), 175–189.

[19] Nicoll, Allardyce, ed. (1956) Shakespeare Survey 9. Cambridge: Cambridge University Press.

[20] Nünning, Ansgar, Jiří Trávníček and Jiří Holý (2006) Lexikon teorie literatury a kultury [An Anthology of Literary and Cultural Theory]. Brno: Host.

[21] Pavis, Patrice (1982) Languages of the Stage. Essays in the Semiology of the Theatre. New York: Performing Arts Journal Publications.

[22] Procházka, Martin (1996) "Shakespeare and Czech Resistance." In: Kerr, Heather, Robin Eaden and Madge Mitton (eds.) Shakespeare: World Views. Newark, London: Associated University Presses, 44–70.

[23] Rush, Ormond (1997) The Reception of Doctrine. An Appropriation of Hans Robert Jauss' Reception Aesthetics and Literary Hermeneutics. Roma: Gregorian University Press.

[24] Selden, Raman, Peter Widdowson and Peter Brooker (2005) A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory. 5th ed. Harlow: Pearson Education Limited.

[25] Šalda, František Xaver (1916) Genius Shakespearův a jeho tvorba: Apostrofa kritická [Shakespeare, the Genius, and His Oeuvre: the Critical Apostrophe]. Praha: František Borový.

[26] Šalda, František Xaver (1961) "O naší moderní kultuře divadelně dramatické." [On our Modern Theatrical and Dramatic Culture] In: Studie z české literatury. Soubor díla F. X. Šaldy. Volume VIII. Praha: Československý spisovatel, 206–232.

[27] Šedivý, Ivan (2001) Češi, České země a velká válka 1914–1918 [Czechs, Czech Lands and the Great War 1914–1918]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

[28] Vočadlo, Otakar (1956) "Shakespeare and Bohemia." In: Nicoll, Allardyce (ed.) Shakespeare Survey. Cambridge: Cambridge University Press, 101–110.

[29] Vodák, Jindřich (1916a) "Poznámka o Shakespearově Richardu III." [A Note on Shakespeare's Richard III] Lidové noviny 24 (93): 2–3.

[30] Vodák, Jindřich (1916b) "Shakespearův cyklus v Praze." [Shakespeare's festival in Prague] Lidové noviny 24 (88): 2–3.

[31] Vodák, Jindřich (1916c) "Další drobty shakespeareské [sic]." [Other Shakespearean 'Crumbs'] Lidové noviny 24 (118): 2–3.

[32] Vodák, Jindřich (1950) Shakespeare: Kritikův breviář [Shakespeare: Critic's Breviary]. Praha: Melantrich.