Výběrový soupis článků o Pražském lingvistickém kroužku v německojazyčném tisku v meziválečném Československu

Název: Výběrový soupis článků o Pražském lingvistickém kroužku v německojazyčném tisku v meziválečném Československu
Zdrojový dokument: Theatralia. 2016, roč. 19, č. 1, Supplementum, s. 35-86
Rozsah
35-86
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Bibliografie
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reference
[1] BOGATYREV, Petr. 1971. In Jaroslav Kolár (ed.). Souvislosti tvorby [Context of Creations]. Praha: Odeon, 1971.

[2] BUBENÍKOVÁ, Miluša a Lenka VACHALOVSKÁ (edd.). 1995. Alfréd Ljudvigovič Bém (1886–1945?): Bibliografie [Alfréd Ljudvigovič Bém (1886–1945?): Bibliografie]. Praha: Národní knihovna České republiky, 1995.

[3] ČERMÁK, Petr, Claudio POETA a Jan ČERMÁK. 2012. Pražský lingvistický kroužek v dokumentech [Prague Linguistic Circle in Documents]. Praha: Academia, 2012.

[4] FISCHER, Otokar. 1947. Slovo o kritice [A Word on the Literary Criticism]. Josef Brambora (red.). Praha: Václav Petr, 1947.

[5] FISCHER, Otokar. 2014. Literární studie a stati I [Studies and Essays on Literature]. Josef Čermák (red.), ve strojopisu k vydání připravil Emanuel Macek. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2014.

[6] Frank Wollman. 2012. In Ioannes Amos Comenius [online]. Praha: 18. 2. 2012. [Citováno dne 5. 8. 2015]. Dostupné online na http://comenius-bibl.wz.cz/.

[7] HERRMANN, Konrad. 2015. Leopold Silberstein: Slawist und Philosoph. Berlin: be.bra, 2015.

[8] KARCEVSKIJ, Sergej. Iosifovič. 2000. Iz lingvističeskogo nasledija. I. I. Fužeron (ed.). Moskva: Jazyki russkoj kul'tury, 2000.

[9] LANGEROVÁ, J., J. G. GURIAN a Maxim HEKTER. 1937. Verzeichnis der Wichtigsten Artikel von A. St. Mágr in der "Prager Presse", "Prager Rundschau" und "Slavische Rundschau" 1921–1937. In A. St. Mágrovi k padesátým narozeninám 6. dubna 1937 [In Honour of A. St. Mágr's 50th Jubilee, 6 Apr. 1937]. Praha: Kruh přátel v Praze, 1937.

[10] MACEK, Emanuel. 1978. Soupis díla Vojtěcha Jiráta [List of Works by Vojtěch Jirát] In Vojtěch Jirát. Portréty a studie [Portraits and Essays]. Red. Josef Čermák. Praha: Odeon, 1978: 643–683.

[11] MACHEK, Václav. 2011. Sebrané spisy [Collected Works]. Ivona Janyšková a kol. (red.). Sv. 2. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011.

[12] MATHESIUS, Vilém. 1982. Jazyk, kultura a slovesnost [Language, Culture, and Literature]. Emanuel Machek (red.). Praha: Odeon, 1982.

[13] NOSEK, Jiří. 1955. Soupis prací univ. Profesora PhDr. Bohumila Trnky [List of Works by Professor Bohumil Trnka]. Časopis pro moderní filologii [Journal of Modern Philology] XXXVII (květen 1955): 2–3: 105–113.

[14] Petr Bogatyrev. 2012. In Ioannes Amos Comenius [online]. Praha: 18. 2. 2012 [Citováno dne 5. 8. 2015]. Dostupné online na http://comenius-bibl.wz.cz/.

[15] Roman Jakobson. 2012. In Ioannes Amos Comenius [online]. Praha: 18. 2. 2012 [Citováno dne 5. 8. 2015]. Dostupné online na http://comenius-bibl.wz.cz/.

[16] Slavische Rundschau. Bd. 1–12: Gesamtinhaltsverzeichnis. 1964. K. Günther (Bearbeiter), I. Richter (Ausführung). Berlin: Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Institut für Slawistik, Sprachliche Abteilung, 1964, rkp.

[17] Soupis vědecké a kritické činnosti Arne Nováka. Praha: Pražský linguistický kroužek, 1940.

[18] VYKYPĚL, Bohumil (ed.). 2012. Vilém Mathesius: Contribution to his life and work. Travaux linguistiques de Brno 8. München: LINCOM, 2012.

[19] VYKYPĚL, Bohumil (ed.). 2013. Bohuslav Havránek: Contribution to his life and work. Travaux linguistiques de Brno 10. München: LINCOM, 2013.