Kostel sv. Václava v Žabonosech (okres Kolín) a jeho počátky

Název: Kostel sv. Václava v Žabonosech (okres Kolín) a jeho počátky
Variantní název:
  • The Church of St. Wenceslas in Žabonosy (Kolín District) and its Origins
  • Die St. Wenzelkirche in Žabonosy (Bezirk Kolín) und ihre Anfänge
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 1, s. 229-240
Rozsah
229-240
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek shrnuje poznatky ze záchranného archeologického výzkumu v letech 2009 až 2010, který zjistil předrománskou jednolodní stavbu, přestavěnou posléze v trojlodní baziliku. Následovala novostavba jednolodního románského kostela s dodatečně vloženou tribunou a přistavěnou věží. Prozkoumáno bylo celkem 91 hrobů, z nichž nejméně tři náleží předrománské stavební fázi a nejméně 28 k románské stavební etapě.
This paper sums up information from rescue archaeological research in 2009–2010 that disclosed a single-nave pre-Romanesque construction later converted into a triple-nave basilica. It was followed by the construction of a single-nave Romanesque church with a gallery added later and a tower. 91 graves were investigated, at least three of which belong in the pre-Romanesque building phase and at least 28 in the Romanesque building phase.
Note
Článek vznikl jako součást projektu 14-36938G "Středověká populace v centru a na venkově. Archeologie, bioarcheologie a genetika na pohřebištích Pražského hradu, středních a východních Čech" podporovaného Grantovou agenturou ČR.
Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen des von der Förderagentur der Tschechischen Republik geförderten Projekts 14-36938G "Die Population des Mittelalters im Zentrum und auf dem Land. Archäologie, Bioarchäologie und Genetik auf den Gräberfeldern der Prager Burg und in Mittel- und Ostböhmen".