Na křižovatce mezi Moskvou a Pekingem aneb po čátek albánsko-sovětské roztržky

Název: Na křižovatce mezi Moskvou a Pekingem aneb po čátek albánsko-sovětské roztržky
Zdrojový dokument: Porta Balkanica. 2012, roč. 4, č. 1-2, s. [6]-19
Rozsah
[6]-19
  • ISSN
    1804-2449
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
III. sjezd Rumunské strany práce v roce 1960 měl velký význam na další zahraničně-politické směřování Albánie. Albánský postoj v Bukurešti lze považovat za klíčový moment nejen pro osud dalších albánsko-sovětských, ale také albánsko-čínských vztahů. Bukurešťský sjezd znamenal začátek roztržky Albánie se Sovětským svazem. Ve dnech jeho konání, na základě událostí během sjezdu a krátce po něm, Enver Hoxha zahájil přípravy na definitivní odklon od SSSR. Události v Bukurešti se pak také staly významným propagandistickým zdrojem dokumentující správný postoj PPSh a zradu Sovětského svazu.
The III. Congress of the Romanian Workers' Party in 1960 had great significance to further foreign policy direction of Albania. The Albanian position in Bucharest can be regarded as a key moment not only for the fate of the Albanian-Soviet but also the Albanian-Chinese relations. Bucharest Congress meant the beginning of Albania rupture with the Soviet Union. After the events during the Congress, and shortly after, Enver Hoxha began final preparations for split with the USSR. Congress of become an important source of propaganda documenting the right attitude of the Albanian Labour Party and betrayal of the Soviet Union.