Televizní seriál v Bulharsku: boj o identity

Název: Televizní seriál v Bulharsku: boj o identity
Zdrojový dokument: Porta Balkanica. 2012, roč. 4, č. 1-2, s. 62-71
Rozsah
62-71
  • ISSN
    1804-2449
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Cílem naší studie je analýza soudobých proměn v bulharské televizní produkci. Pozornost je věnována především zvratům, které přinesl rok 2011. V souladu s obecným posunem směrem k zábavním žánrům bude podrobně analyzována sféra televizní seriálové produkce. Příklad seriálu Nadbytek Sofijčanů (Столичани в повече) prezentuje jak televizní seriál stejně jako například náboženství může dávat odpovědi na esenciální otázky každodenního života, týkající se především toho, kdo jsem, jaký jsem a kdo a jaký je ten druhý. Seriály tedy tvoří platformu pro diskuzi o identitách a tím dává svým konzumentům odpovědi na otázky, které mají politický základ. Politické aspekty bulharské seriálové produkce budou hodnoceny především ve vztahu k turecké seriálové produkci.
The aim of our study is to analyse contemporary transformations in Bulgarian television production. Special attention will be paid to the transformations which occurred in 2011. In accordance with the general shift towards entertainment genres, we will analyse in detail the domain of TV series production. The serial 'The Sofia Residents in Surplus' (Столичани в повече) displays how a TV series in ways analogous to religion could answer the essential questions of everyday life, which usually include questions like; who I am, what I am like, and who and what the other is like. The series create a platform for discussion about identities and answers politically based questions. The political aspects of Bulgarian series production are evaluated primarily in relation to the production of Turkish series.
Reference
[1] Berger, Peter; Luckman, Thomas L. (1999) Sociální konstrukce reality. Brno: CDK.

[2] Coman, Mihai (2005). Media Anthropology: an Overview. online – http://www.mediaanthropology.net/coman_maoverview.pdf.

[3] Douglas, Mary (2001 [1966]). Purity and danger. London: Routledge.

[4] Frolec, Václav (1970). Česká národopisná balkanistika a její úkoly. Národopisné aktuality, 2. online – http://na.nulk.cz/1970/2/Nr.html.

[5] Gerbner, G.; Gross, L.; Morgan, M. & Signorielli, N. (1986) Living with television: The dynamics of the cultivation process. In J. Bryant & D. Zillman (eds.), Perspectives on media effects, Hilldale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 17–40.

[6] Hastrup, Kirsten (1978), The Semantics of Biology: Virginity, In Defining Females: The Nature of Women in Society, Shirley Ardener (ed.), New York: Halsted Press, 49–65.

[7] Jedličková, Jana (2009a) Ideologie v (americkém) televizním seriálu. 25fps, 31 , online – http://25fps.cz/2009/ideologie-v-americkemteleviznim-serialu/.

[8] Jedličková, Jana (2009b) Rodina, patriotismus a paranoia 24 hodin denně. 25fps, 31 , online – http://25fps.cz/2009/rodina-patriotismus-aparanoia-24-hodin-denne/.

[9] Levy, Claire (2004) Who is the 'Other' in the Balkans? Local Ethnic Music as a Different Source of Identities in Bulgaria. In Music, Space and Place, Andy Bennett, Stan Hawkins, and Sheila Whiteley (eds.), London: Ashgate, 42–55.

[10] Morley, David (1986) Family television: Cultural Power and Domestic Leisture. London: Routledge.

[11] Oltean, Tudor (1993) Series and Seriality in Media Culture. European Journal of Communication, 8, 5–31.

[12] Pospíšil, Michal (2008) Moc či bezmoc kulturního průmyslu?. Mediální studia 3, 1, 57–70.

[13] Reifová, Irena; Bednařík, Petr (2008) Televizní seriál – záhada popkulturního sebevědomí. Mediální studia 3, 1, 72–80.

[14] Spassov, Orlin (2008) Public Service Television in Bulgaria at the End of the Analog Age, In Sükösd Miklós and Adla Isanović (eds.). Public Service Television in the Digital Age: Strategies and Opportunities in Five South- East European Countries. Sarajevo: Mediacenter.

[15] Szabó, Daniel (2012) Soap opera, reklama a globalizace. 25fps, únor, online – http://25fps.cz/2012/soap-opera-reklama-globalizace/.

[16] Tabakova, Vesela (2010) Media Landscape: Bulgaria, online – http://www.ejc.net/media_landscape/article/bulgaria/.

[17] Todorov, Todor P. (2012) Television in Bulgaria 2011: Problems and Trends. In Less Freedom more Conflicts: 2011 Bulgarian Media Moninitoring. Annual report of Foundation media democracy, Sofia.