První poválečné statistické sčítání v Bosně a Hercegovině 2013 : odklady, politizace a komplikace

Název: První poválečné statistické sčítání v Bosně a Hercegovině 2013 : odklady, politizace a komplikace
Variantní název:
  • The first post-war census in Bosnia and Herzegovina
Zdrojový dokument: Porta Balkanica. 2013, roč. 5, č. 2, s. [18]-25
Rozsah
[18]-25
  • ISSN
    1804-2449
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The present essay covers the topic of the first post-war census in Bosnia and Herzegovina. It focuses on the reasons why the census was postponed for so long, and explains why the implementation of the census was so deeply politicized. Last but not least, it sketches out other complications in preparing and executing this census. The crucial reason why the census was blocked for such a long time can be found in the different standpoints of the three constituent nationalities in Bosnia and Herzegovina and the international community's unclear stance to this issue.
Stať se zabývá problematikou prvního poválečného sčítání v Bosně a Hercegovině. Především se pokouší o analýzu příčin dlouhodobého odkladu sčítání, zdůvodnění politizace censu a v neposlední řadě nastiňuje i další komplikace, které jeho přípravu a realizaci provázely. Za stěžejní důvod, proč byl census tak dlouho blokován, lze označit rozdílná stanoviska tří konstitutivních národů Bosny a Hercegoviny a neujasněný postoj mezinárodního společenství k této otázce.
Note
Tento text vznikl za podpory grantu GAČR č. P410/10/0136.