Experimentální výroba a užívání obtáčené keramiky

Název: Experimentální výroba a užívání obtáčené keramiky
Variantní název:
  • Experimental production and use of hand-built pottery
  • Experimentelle Herstellung und Nutzung der handgeformten Keramik
Autor: Macků, Pavel
Zdrojový dokument: Macků, Pavel. Workshopy ke středověké a novověké keramice : Panská Lhota 2015. Měřínský, Zdeněk (editor); Klápště, Jan (editor). 1. vydání Brno: Masarykova univerzita, 2016, pp. 82-89
Rozsah
82-89
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
Práce popisuje výsledky experimentální výroby a používání keramických nádob zhotovených tzv. obtáčenou technikou (z válečků hlíny). Věnuje se přípravě keramického těsta, jeho úpravě (ostření), dalšímu zpracování a dále pak technologii výroby. Popsány jsou zkušenosti s výpalem keramiky v jámě a jeho možnosti. V závěru je nastíněna problematika používání nádob v praxi a jeho porovnání s nalézanými středověkými keramickými artefakty.
The paper presents the results of experimental production and use of ceramic vessels made with the help of the so-called coiling (from clay rolls). It is dealing with preparation of clay material, its adjustment (tempering), further processing and production technology. Experiences with pit firing and its possibilities are described as well. In the end the problem of practical use of these vessels is outlined. Experimentally produced pottery is compared in brief with medieval ceramic artefacts found during excavations.
Reference
[1] ARCHEOLOGIA DOŚWIADCZALNA, 2007: Archeologia doświadczalna w Muzeum Nadwiślańskim. Eksperymenty 2003–2006. Kazimierz Dolny 2007.

[2] BOČKOVÁ, Z. – DOLEŽALOVÁ, K. – KOCHAN, Š. – MAZÁČKOVÁ, J. – SLAVÍČEK, K. – TĚSNOHLÍDEK, J., 2014: Experimentální výroba keramiky v Panské Lhotě, Archaeologia historica 39, 119–147.

[3] KAREL IV., 2006: Karel IV. Císař z boží milosti. Kultura a umění za vlády Lucemburků 1310–1437 (Fajt, J., ed.). Praha.

[4] HANZLÍČEK, T., 2001: Keramik. Výroba keramiky a porcelánu. Technologie a materiály pro SOŠ a SOU. Praha.

[5] CHAVARRIA, J., 1999: Velká kniha keramiky. Praha.

[6] JANOTKA, M. – LINHART, K., 1987: Řemesla našich předků. Praha.

[7] ORNA, J. a kol., 2011: Keramická produkce města Plzně v období 14. a 15. stol. Praha.

[8] ROSOVÁ, D., 2015: Keramika. Dekorativní techniky. Praha.

[9] ROUX, V. – CORBETTA, D., b. d.: The Potter's Wheel. Craft Specialization and Technical Competence. New Delhi – Bombay – Calcuta.

[10] ZÁDRAPA, K., 1975: Technologie keramiky. Pórovitá a jemná keramika. Praha.

[11] ZÍBRT, Č., 1906–1907: "Ach můj milý, věčný Bože, čím dáleji, vždycky hůře". Rýmovaná skladba o řemeslnících z konce věku XVII, Český lid XV (1906), 443–466, XVI (1907), 48–53, 99–110, 234–242, 293–300, 325–382.

[12] Die Hausbücher der Nürnberger Zwőlfbrüderstiftungen, Amb. 317b.2° (Mendel II), Norimberk, http://www.nuernberger-hausbuecher.de, cit. 23. 10. 2015.

[13] Geologické a geovědní mapy, http://www.geologicke-mapy.cz, cit. 23. 10. 2015.

[14] Pierpont Morgan Library Dept. of Medieval and Renaissance Manuscripts, New York, MS M. 769, Světová kronika, Německo, Řezno, ca 1360, http://ica.themorgan.org/manuscript/description/143938, cit. 23. 10. 2015.

[15] Österreichische Nationalbibliothek, Speculum Humanae Salvationis, cod. s. n. 2612, Rakousko, Vídeň, ca 1330–1340, http://tethys.imareal.sbg.ac.at/realonline/, cit. 23. 10. 2015.