Jak poznawać to, co wydaje się być poznane? : Dwie ważne prace o twórczości Jána Kollára

Variantní název
How to discover what seems to be discovered? : Two important works on Jan Kollar's creation
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2016, roč. 19, č. 1, s. 117-119
Rozsah
117-119
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Recenze
Jazyk
polsky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Kiss Szemán, Róbert. Slovanský Goethe v Pešti: Ján Kollár a národní emblematismus středoevropských Slovanů. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2014. 209 s. ISBN 978-80-7304-175-5.
Kollár, Ján. Slávy dcera: báseň lyricko-epická v pěti zpěvích ; Putna, Martin C. Překlad a výklad Slávy dcery z panslavistického mýtu do kulturní historie. Vyd. v nakl. Academia 1. Praha: Academia, 2014. 385 s. Europa; sv. 43. ISBN 978-80-200-2359-9.
Rights access
přístupné po uplynutí embarga
Document