Jak poznawać to, co wydaje się być poznane? : Dwie ważne prace o twórczości Jána Kollára

Název: Jak poznawać to, co wydaje się być poznane? : Dwie ważne prace o twórczości Jána Kollára
Variantní název:
  • How to discover what seems to be discovered? : Two important works on Jan Kollar's creation
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2016, roč. 19, č. 1, s. 117-119
Rozsah
117-119
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Kiss Szemán, Róbert. Slovanský Goethe v Pešti: Ján Kollár a národní emblematismus středoevropských Slovanů. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2014. 209 s. ISBN 978-80-7304-175-5.
Kollár, Ján. Slávy dcera: báseň lyricko-epická v pěti zpěvích ; Putna, Martin C. Překlad a výklad Slávy dcery z panslavistického mýtu do kulturní historie. Vyd. v nakl. Academia 1. Praha: Academia, 2014. 385 s. Europa; sv. 43. ISBN 978-80-200-2359-9.
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.