Dolnozemskí Slováci a ich literárna tvorba

Název: Dolnozemskí Slováci a ich literárna tvorba
Variantní název:
  • The Slovaks from Hungarian lowlands and their literary creation in the new publication by Patrik Šenkar
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2016, roč. 19, č. 1, s. 133-135
Rozsah
133-135
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Šenkár, Patrik. Slovenská dolnozemská literatúra (v teórii a praxi). Komárno: Univerzita J. Selyeho v Komárne, Pedagogická fakulta, 2015. 216 s. ISBN 978-808122-133-0.
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.