[Frantová, Zuzana. Hereze a loajalita: slonovinový Diptych z pěti částí z pokladu katedrály v Miláně = Heresy and loyalty: the ivory Diptych of five parts from the Cathedral Treasury in Milan]