[Frantová, Zuzana. Hereze a loajalita: slonovinový Diptych z pěti částí z pokladu katedrály v Miláně = Heresy and loyalty: the ivory Diptych of five parts from the Cathedral Treasury in Milan]

Název: [Frantová, Zuzana. Hereze a loajalita: slonovinový Diptych z pěti částí z pokladu katedrály v Miláně = Heresy and loyalty: the ivory Diptych of five parts from the Cathedral Treasury in Milan]
Zdrojový dokument: Convivium. 2015, roč. 2, č. 2, s. 178-181
Rozsah
178-181
  • ISSN
    2336-3452 (print)
    2336-808X (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Frantová, Zuzana. Hereze a loajalita: slonovinový Diptych z pěti částí z pokladu katedrály v Miláně = Heresy and loyalty: the ivory Diptych of five parts from the Cathedral Treasury in Milan. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 252 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica, č. 423. ISBN 978-80-210-7413-2.
Přístupová práva
plný text nepřístupný
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.