Přehled publikační činnosti PhDr. Jany Ruferové, Ph.D., za roky 2000–2011