Životní jubileum prof. PhDr. Zdeňky Trösterové, CSc.