Vybrané okolnosti Helfertových interpretačních a organizačních aktivit

Název: Vybrané okolnosti Helfertových interpretačních a organizačních aktivit
Variantní název:
  • Selected circumstances of Helfert's performing and organizational activities
Autor: Špaček, Jan
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2016, roč. 51, č. 2, s. 195-201
Rozsah
195-201
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The study describes selected circumstances of Helfert's activities as conductor of the Orchestral Association in Brno that he presided and conducted from the beginning of 1920s and of the Collegium Musicum at the Masaryk University that he founded, organized and conducted from 1928. With the latter he conducted concerts broadcast live by the Czech Radio "Radio-Journal" on a regular basis, mostly of early Czech classical-style music. Some literature brings information about a  series of four concerts of contemporary Soviet music taking place in 1934. However, there is no mention of these in available sources. Helfert, although uncompromising as a critic, was also an enthusiastic defender of amateur music activities. The Institute of Musicology at the Masaryk University maintains this tradition until present.
Reference
[1] Kronika Orchestrálního sdružení v Brně 1903–1976, Moravské zemské muzeum, Oddělení dějin hudby, sign. G 6.267.

[2] Zápisy ze schůzí Orchestrálního sdružení v Brně 1921–1964, Moravské zemské muzeum, Oddělení dějin hudby, sign. G 6.268.

[3] Radio-Journal: věstník čsl. zpravodajské a radiotelefonické spol. s r. o. "Radiojournalu" v Praze. Praha: Orbis, roč. 12, 1934.

[4] KUBÍKOVÁ, Kateřina (vd. Valová). Orchestrální sdružení v Brně v době působení Vladimíra Helferta (1920–1939): bakalářská diplomová práce ÚHV FF MU. Brno: 2012, dostupná online (pdf): http://is.muni.cz/th/361629/ff_b/Bakalarska_diplomova_prace.pdf

[5] PEČMAN, Rudolf. Vladimír Helfert. 1. vyd. Brno: Nadace Universitas Masarykiana Brno, Akademické nakladatelství CERM a Nakladatelství NAUMA, 2003. 232 s. Edice Osobnosti, sv. 20.

[6] PEČMAN, Rudolf. Naše Collegium musicum. Universitas: revue Masarykovy univerzity, 2007, roč. 40, č. 1, s. 19–23, dostupný online (pdf): https://journals.muni.cz/universitas/article/download/2127/1729

[7] PŘIBÁŇOVÁ, Svatava. Vladimír Helfert a Gracian Černušák. In Vladimír Helfert v českém a evropském kontextu. Rudolf Pečman (ed.). Brno: Svaz českých skladatelů a koncertních umělců, 1987, s. 81–83.

[8] ŠTÁBLOVÁ, Marie (vd. Domská). 100 let Helfertova orchestrálního sdružení: diplomová práce KHV PdF MU. Brno: 2007, dostupná online (pdf): http://is.muni.cz/th/80520/pedf_m/diplomka.pdf