[Malura, Jan. Meditace a modlitba v literatuře raného novověku]