"Мой зов — дальний путь" : Марина Цветаева и поздний Рильке

Název: "Мой зов — дальний путь" : Марина Цветаева и поздний Рильке
Transliterovaný název
Moj zov — dal'nij put'" : Marina Cvetajeva i pozdnij Ril'ke
Variantní název:
  • "For my call is always full of away" : Marina Cvetaeva and the late Rilke
Autor: Kučera, Petr
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2017, roč. 27, č. 1, s. 15-31
Rozsah
15-31
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
В сравнительном исследовании анализируются формы феноменологического отражения и формы преодоления кризиса литературного языка на примере стихотворений и взаимная переписка важнейших авторов европейского позднего символизма Марины Цветаевой и Райнера Марии Рильке.
The comparative study analyses the shapes of the phenomenological reflection and the forms of overcoming the crisis of literary language by way of an example of poems and the mutual correspondence of crucial authors of the European late symbolism Marina Cvetaeva and Rainer Maria Rilke.
Reference
[1] ASADOWSKI, K. (ed.): Rilke und Ruβland. Briefe – Erinnerungen – Gedichte. Berlin und Weimar: Aufbau Verlag, 1986. ISBN 3-351-00251-3.

[2] CVETAJEVA, M. I.: Izbrannoje. Sankt-Peterburg: Diamant, 2000. ISBN 5-88155-134-6.

[3] CVETAJEVA, M. I.: Proza. Moskva: Sovremennik, 1989. ISBN 5-270-00468-2.

[4] CVETAJEVOVÁ, M.: Básník a čas. Praha: Votobia, 1977. ISBN 80-7220-008-9.

[5] CVETAJEVOVÁ, M: Lichý střevíc. Praha: Melantrich, 1996, s. 333–343. ISBN 80-7023-234-X.

[6] GREBER. E.: "Nur angesichts Ruβlands": Rilkes Ruβlandsansichten als künstlerische Einsichten. In: "Mein Ruβland": Literarische Konzeptualisierungen und Projektionen. Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 44, 1977, S. 251–267. ISSN 0258-6819.

[7] KORJAKINOVÁ, T.; NEDVĚDOVÁ, M.; VANĚČKOVÁ, G.: Marina Cvetajevová a Praha. Praha: Euroslavica, 1992. ISBN 80-85494-03-5.

[8] LEHMANN, J.: Übersteigen und Übersetzen. Zum Problem der Grenzüberschreitung bei Rainer Maria Rilke und Marina Cvetaeva. In: ENGEL, M.; LAMPING, D. (eds): Rilke und die Weltliteratur. Düsseldorf–Zürich: Artemis & Winkler, 1999. ISBN 3-538-07084-9.

[9] MATHAUSER, Z.: Marina Cvetajevová a vznešenost poezie. In: CVETAJEVOVÁ, M.: Lichý střevíc. Praha: Melantrich, 1996, s. 333–343. ISBN 80-7023-234-X.

[10] POSPÍŠIL. I. a kol.: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. Praha: Libri, 2001. ISBN 80-7277-068-3.

[11] RAKUSA, I.: Nachwort. In: ZWETAJEWA, M.: Versuch, eifersüchtig zu sein. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2002, S. 173–192. ISBN 3-518-22340-2.

[12] RAZUMOVSKY, M.: Marina Cvetajevová. Mýtus a skutečnost. Praha: Garamond, 2009. ISBN 978-80-7407-047-1.

[13] RILKE, R. M.: … a na ochozech smrt jsi viděl stát. Ed. H. Karlach. Praha: Československý spisovatel, 1990. ISBN 80-202-0229-3.

[14] RILKE, R. M.: Die Gedichte. Frankfurt am Main: Insel, 2003. ISBN 3-458-14324-6.

[15] ŠTROBLOVÁ, J.: Úvod. In: CVETAJEVOVÁ, M.: Hodina duše. Praha: Československý spisovatel, 1971, s. 13–21.

[16] VANĚČKOVÁ, G.; VANĚČEK, M.: Marina Cvetajevová v Čechách. Průvodce po místech pobytu v letech 1922–1925. Praha: Vaněček, 1997.

[17] ZADRAŽILOVÁ, M.: Ruská literatura přelomu 19. a 20. století. Praha: Univerzita Karlova, 1995.

[18] ZAMBOR, J.: Báseň a ticho. O poézii slovenských, ruských a španielskych básnikov. Bratislava: Národné literárne centrum, 1997. ISBN 80-88878-13-6.

[19] ZUBOVA, L. V.: Poèzija Mariny Cvetajevoj. Lingvističeskij aspekt. Leningrad: Izdatel'stvo Leningradskogo universiteta, 1989. ISBN 5-288-00299-1.