У пошуках релятивної правдивості повір'їв та легенд про вовкулак в передвоєнній українській літературі

Název: У пошуках релятивної правдивості повір'їв та легенд про вовкулак в передвоєнній українській літературі
Transliterovaný název
U pošukach reljatyvnoji pravdyvostì povìr'jiv ta legend pro vovkulak v peredvojennìj ukrajins'kìj lìteraturì
Variantní název:
  • В поисках релятивной действительности поверий и легенд об оборотнях в предвоенной украинской литературе
    • V poiskach reljativnoj dejstvitel'nosti poverij i legend ob oborotnjach v predvojennoj ukrainskoj literature
Autor: Pavlìv, Oleg
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2017, roč. 27, č. 1, s. 41-48
Rozsah
41-48
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
В статті розглянуті питання досліджень правдивості повір'їв та легенд про вовкулак на основі матеріалів передвоєнної української літератури. Проаналізовано обсяг авторських книг передвоєнних українських письменників, які у своїх творах торкнулися актуальної теми, а також встановлено грані правдивості й видумки повірїв та легенд про вовкулак.
В статье рассмотрены вопросы исследований действительности поверий и легенд об оборотнях на основе материалов предвоенной украинской литературы. Проанализировано содержание авторских книг предвоенных украинских писателей, которые в своих произведениях коснулись актуальной темы, а также установлено грани действительности и выдумки поверий и легенд об оборотнях.
Reference
[1] ALEKSANDROV, S.: Vovkulaka. Ukrajin's'ke povir'je: rozkaz v stichach. Charkov": Izdanije Amvrosija Metlinskago, 1848.

[2] KOROLENKO, V.: Les šumit: Polesskaja legenda. Praga: Izdatel'stvo «Chutor», 1944.

[3] NYVYNS'KYJ, A.: Bezodnja: lehenda. Praha: Vydavnictvo «Nova Ukrajina», 1926.

[4] OPÌLSKYJ, Ju.: Vovkulaka: opovìdannja z X vìku. L'vìv: Ukrajinska Knyharnja ì Antykvarìat u L'vovì, 1922.