Ovladavanje frazemima u hrvatskom kao drugom i stranom jeziku

Název: Ovladavanje frazemima u hrvatskom kao drugom i stranom jeziku
Variantní název:
  • Acquisition of idioms in Croatian as a second and foreign language
Zdrojový dokument: Gulešić Machata, Milvia. Jihoslovanská frazeologie kontrastivně. Krejčí, Pavel (editor); Krejčová, Elena (editor). Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2016, pp. 73-79
Rozsah
73-79
Typ
Kapitola
Jazyk
chorvatsky (hrv)
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
Licence: Neurčená licence
Popis
This study discusses the adequate acquisition of idioms in Croatian as a second and foreign language, and seeks to answer questions about which levels they should be taught at, and what are the most important criteria for the selection of adequate idioms. The text discusses the acquisition of idioms with simpler and more complex morphosyntactic structure, idioms belonging to different groupings (registers), and it talks about the idioms and cultural competence.