Vojvodovská imigrace z ČSR, aneb (Nejen) Vojvodovský Čech Karel Konupka

Název: Vojvodovská imigrace z ČSR, aneb (Nejen) Vojvodovský Čech Karel Konupka
Variantní název:
  • Immigration from interwar Czechoslovakia to Voyvodovo, or: Karel Konupka, the Czech of Voyvodovo
Zdrojový dokument: Porta Balkanica. 2016, roč. 8, č. 2, s. [57]-66
Rozsah
[57]-66
  • ISSN
    1804-2449
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The article presents an annotated collection of the memoirs of Miroslav Konupka (*1945), son of Karel Konupka (1906-1979), who was one of the only two Czechs who came to live in the Bulgarian "Czech" village of Voyvodovo as "foreigners", from Czechoslovakia. After having arrived here in 1931, K. Konupka established himself as the village saddler and prospered. However, in 1941, as a foreign citizen, he was forced to leave Bulgaria and return to the Protectorate of Bohemia and Moravia, never to come back to Voyvodovo. Within the context of studies of Voyvodovo, the example of K. Konupka represents a heretofore undescribed type of migration: from "the mother state" to a community of compatriots. M. Konupka's memoirs are supplemented with explanatory notes and a brief concluding analysis of their contents.
Text přináší komentovanou edici vzpomínek Miroslava Konupky (nar. 1945), syna Karla Konupky (1906-1979), jednoho, z pouze dvou Čechů ve Vojvodovu, kteří se do této obce přistěhovali z Československa (druhým z nich by vojvodovský řezník Josef Skládal). Po příchodu do Vojvodova se zde K. Konupka etabloval jako sedlář a dařilo se mu. V roce 1941 byl však jako cizí státní příslušník státní mocí donucen Bulharsko opustit. V kontextu vojvodovských studií představuje případ K. Konupky dosud nepopsaný typ migrace - migrace z "mateřského státu" do krajanské komunity. Právě tento moment činí jeho případ zajímavý i na obecné rovině. Vzpomínky K. Konupky jsou průběžně doprovázeny vysvětlujícími poznámkami a na závěr doplněny krátkou analýzou.