Osvojování dovednosti čtení očima matek žáků 1. tříd

Název: Osvojování dovednosti čtení očima matek žáků 1. tříd
Variantní název
How mothers of first graders perceive reading acquisition
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2017, roč. 22, č. 3, s. [121]-148
Rozsah
[121]-148
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Cílem této studie je přispět k porozumění toho, jaký význam připisují matky žáků 1. tříd jejich právě osvojované dovednosti čtení, včetně toho, co v tomto kontextu pociťují jako čtenářský problém. Studie čerpá z dat získaných hloubkovými polostrukturovanými rozhovory s 10 matkami. Rozhovory byly pořízeny koncem 2. pololetí školního roku 2015/2016. Prostřednictvím kvalitativní analýzy dat byly identifikovány tři různé čtenářské aspirace, které matky vzhledem ke svým dětem mají: praktická (aby si dítě osvojilo techniku čtení dostatečně dobře na to, aby ji mohlo využívat ve svém každodenním životě), prožitková (aby dítě mělo rádo knihy a našlo si ke čtení pozitivní vztah) a rozvojová (aby si dítě osvojilo čtení jako hodnotu pro svůj další osobní rozvoj). Ukazuje se, že s ohledem na své čtenářské aspirace matky různým z působem nahlížejí také na to, co považují při čtení svých dětí za problém a co nikoli, respektive které jejich čtenářské obtíže vnímají velmi citelně a na kterých jim naopak zase tolik nezáleží.
This study intends to increase the current understanding of how mothers of first graders perceive reading acquisition of their children and associated reading challenges. The study relies on data gathered from in-depth semi-structured interviews of ten mothers which took place during the second half of the 2015/2016 school year. Qualitative analysis of the data revealed three reading aspirations that the mothers had for their children. The first one was related to the practical level of reading acquisition: the mothers hoped that their children would master reading sufficiently well so that they could use it in their everyday lives. The second aspiration concerned the experiential level of reading acquisition: the mothers hoped that children would like both books and the activity of reading. Finally, the third one was tied to the developmental level of reading acquisition: the mothers hoped that their children would consider reading to be a valuable skill for their further personal development. It transpired that these aspirations influenced also which challenging aspects of reading acquisition the mothers perceived as worthy of their attention and which not.
Reference
[1] Akita, K., & Muto, T. (1996). Why do mothers read picture-books to their children? Mothers' conceptions and their setting environment on reading. Japanese Journal of Educational Psychology, 44(1), 109–120. | DOI 10.5926/jjep1953.44.1_109

[2] Audet, D., Evans, M. A., Williamson, K., & Reynolds, K. (2008). Shared book reading: Parental goals across the primary grades and goal-behavior relationships in junior kindergarten. Early Education and Development, 19(1), 112–137. | DOI 10.1080/10409280701839189

[3] Baker, L., & Scher, D. (2002). Beginning reader's motivation for reading in relation to parental beliefs and home reading experiences. Reading Psychology, 23(4), 239–269. | DOI 10.1080/713775283

[4] Bhattacherjee, A. (2012). Social science research: Principles, methods, and practices. Tampa: University of South Florida.

[5] Bonifacci, P., Montuschi, M., Lami, L., & Snowling, M. J. (2014). Parents of children with dyslexia: Cognitive, emotional and behavioural profile. Dyslexia, 20(2), 175–190. | DOI 10.1002/dys.1469

[6] Case, L. P., Speece, D. L., Silverman, R., Ritchey, K. D., Schatschneider, C., Cooper, D. H., Montanaro, E., & Jacobs, D. (2010). Validation of a supplemental reading intervention for first-grade children. Journal of Learning Disabilities, 43(5), 402–417. | DOI 10.1177/0022219409355475

[7] Desforges, Ch., & Abouchaar, A. (2003). The impact of parental involvement, parental support and family education on pupil achievements and adjustment. Department for Education and Skills: Queen's Printer.

[8] Domenech, M., & Krah, A. (2014). Which familial aspects matter? Investigating argumentative competencies by learners at the beginning of secondary schooling in the light of family-based resources. Learning, Culture and Social Interaction, 3(2), 77–87. | DOI 10.1016/j.lcsi.2013.12.006

[9] Dumont, H., Trautwein, U., Nagy, G., & Nagengast, B. (2014). Quality of parental homework involvement: Predictors and reciprocal relations with academic functioning in the reading domain. Journal of Educational Psychology, 106(1), 144–161. | DOI 10.1037/a0034100

[10] Fan, Q. (2012). Parents' perceptions and practices in homework: Implications for school-teacher-parent partnerships (Dizertační práce). Dostupné z indigo.uic.edu/handle/10027/9727

[11] Froiland, J. M. (2011). Parental autonomy support and student learning goals: A preliminary examination of an intrinsic motivation intervention. Child & Youth Care Forum, 40(2), 135–149. | DOI 10.1007/s10566-010-9126-2

[12] Gonida, E. N., & Cortina, K. S. (2014). Parental homework involvement: Relations with parent and student achievement-related motivational beliefs and achievement. British Journal of Educational Psychology, 84(3), 376–396. | DOI 10.1111/bjep.12039

[13] Gorčíková, M., & Šafr, J. (2016). Interakce dětí s rodiči a vývoj rané čtenářské gramotnosti na počátku školní docházky. Československá psychologie, 60(1), 86–95.

[14] Gough, P. B. (1996). How children learn to read and why they fail. Annals of Dyslexia, 46(1), 1–20. | DOI 10.1007/BF02648168

[15] Hoover-Dempsey, K. V., & Sandler, H. M. (1995). Parental involvement in children's education: Why does it make a difference? Teachers College Record, 97(2), 310–331.

[16] Hoover-Dempsey, K. V., & Sandler, H. M. (1997). Why do parents become involved in their children's education? Review of Educational Research, 67(1), 3–42. | DOI 10.3102/00346543067001003

[17] Hornbach, J., & Günther, T. (2017). Development of parent's judgement of behavioral problems from kindergarten to second grade in children dependent on their reading performance: First results of a longitudinal study. Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 45(1), 23–33.

[18] Hughes, M. T., Schumm, J. S., & Vaughn, S. (1999). Home literacy activities: Perceptions and practices of hispanic parents of children with learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 22(3), 224–235. | DOI 10.2307/1511288

[19] Johnson, E., Bomman, J., & Alant, E. (2010). Parents' perceptions of home reading activities: Comparing children with and without learning disability. Perspectives in Education, 28(1), 34–43.

[20] Katrňák, T. (2004). Odsouzeni k manuální práci: vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Praha: Sociologické nakladatelství.

[21] Klicpera, B. G., Klicpera, C., & Schabmann, A. (2001). Perceptions of the problems of poor readers and spellers by the parents – Pygmalion in the living room? Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 50(8), 622–639.

[22] Kucharská, A., et al. (2015). Porozumění čtenému III. Praha: PdF UK.

[23] Kusolpalin, P., Luyt, B., Munro, Y. L., & Lim, S. P. (2013). Why do children in Singapore read? An exploratory study. Malaysian Journal of Library & Information Science, 18(3), 1–12.

[24] Law, J. M., Vandermosten, M., Ghesquière, P., & Wouters, J. (2017). Predicting future reading problems based on pre-reading auditory measures: A longitudinal study of children with a familial risk of dyslexia. Frontiers in Psychology, 8 (Issue FEB).

[25] Leseman, P. P. M., De Jong, P. F. (1998). Home literacy: Opportunity, instruction, cooperation and social-emotional quality predicting early reading achievement. Reading Research Quarterly, 33(3), 294–318. | DOI 10.1598/RRQ.33.3.3

[26] Łockiewitz, M., & Matuszkiewicz, M. (2016). Parents' literacy skills, reading preferences, and the risk of dyslexia in year 1 students. Polish Psychological Bulletin, 47(3), 281–288. | DOI 10.1515/ppb-2016-0034

[27] Lynch, J., Anderson, J., Anderson, A., & Shapiro, J. (2006). Parents' beliefs about young children's literacy development and parents' lieracy behaviors. Reading Psychology, 27(1), 1–20. | DOI 10.1080/02702710500468708

[28] Mareš, J., Průcha, J., & Walterová, E. (2003). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

[29] Maxwell, J. A., & Mittapalli, K. (2008). Explanatory research. In L. M. Given, The SAGE encyclopedia of qualitative research methods (s. 324–325). Thousand Oaks: SAGE Publications, Ltd.

[30] Moroni, S., Dumont, H., Trautwein, U., Niggli, A., & Baeriswyl, F. (2015). The need to distinguish between quantity and quality in research on parental involvement: The example of parental help with homework. The Journal of Educational Research, 108(5), 417–431. | DOI 10.1080/00220671.2014.901283

[31] Najvarová, V. (2008). Čtenářská gramotnost žáků 1. stupně základní školy (Dizertační práce). Dostupné z http://is.muni.cz/th/14647/?lang=en

[32] Neuman, S. B. (1980). Why children read: A functional approach. Journal of Literacy Research, 12(4), 333–336.

[33] Niklas, F., & Schneider, W. (2013). Home literacy environment and the beginning of reading and spelling. Contemporary Educational Psychology, 38(1), 40–50. | DOI 10.1016/j.cedpsych.2012.10.001

[34] Pospíšilová, R. (2011). Role rodičů v domácí přípravě do školy. Studia paedagogica, 16(2), 171–182. | DOI 10.5817/SP2011-2-8

[35] Presslerová, P., & Rusnáková, K. (2015). Slabí čtenáři v kontextu porozumění čtenému – přehledová studie. E-psychologie, 9(1), 29–41.

[36] Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2013). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

[37] Rabušicová, M. (2002). Gramotnost: Staré téma v novém pohledu. Brno: Masarykova univerzita & Nakladatelství Georgetown.

[38] Rabušicová, M., Šeďová, K., Trnková, K., & Čiháček, V. (2004). Škola a (versus) rodina. Brno: Masarykova univerzita.

[39] Renshaw, P. D., & Gardner, R. (1990). Process versus product task interpretation and parental teaching practice. International Journal of Behavioral Development, 13(4), 489–505. | DOI 10.1177/016502549001300406

[40] Sénéchal, M., & LeFevre, J.-A. (2014). Continuity and change in the home literacy environment as predictors of growth in vocabulary and reading. Child Development, 85(4), 1552–1568. | DOI 10.1111/cdev.12222

[41] Sénéchal, M., Pagan, S., Lever, R., & Ouellette, G. P. (2008). Relations among the frequency of shared reading and 4-year-old children's vocabulary, morphological and syntax comprehension, and narrative skills. Early Education and Development, 19(1), 27–44. | DOI 10.1080/10409280701838710

[42] Siegel, L. S. (2006). Perspectives on dyslexia. Paediatrics and Child Health, 11(9). 581–587. | DOI 10.1093/pch/11.9.581

[43] Silinskas, G., Kiuru, N., Aunola, K., Lerkkanen, M.-K., & Nurmi, J.-E. (2015). The developmental dynamics of children's academic performance and mothers' homework-related affect and practices. Developmental Psychology, 51(4), 419–433. | DOI 10.1037/a0038908

[44] Silinskas, G., Kiuru, N., Tolvanen, A., Niemi, P., Lerkkanen, M.-K., & Nurmi, J.-E. (2013). Maternal teaching of reading and children's reading skills in Grade 1: Patterns and predictors of positive and negative associations. Learning and Individual Differences, 27, 54–66. | DOI 10.1016/j.lindif.2013.06.011

[45] Silinskas, G., Leppanen, U., Aunola, K., Parrila, R., & Nurmi, J.-E. (2010). Perdictors of mothers' and fathers' teaching of reading and mathematics during kindergarten and Grade 1. Learning and Instruction, 20(1), 61–71. | DOI 10.1016/j.learninstruc.2009.01.002

[46] Silinskas, G., Lerkkanen, M.-K., Tolvanen, A., Niemi, P., Poikkeus, A.-M., & Nurmi, J.-E. (2012). The frequency of parents' reading-related activities at home and children's reading skills during kindergarten and Grade 1. Journal of Applied Developmental Psychology, 33(6), 302–310. | DOI 10.1016/j.appdev.2012.07.004

[47] Silinskas, G., Parrila, R. K., Lerkkanen, M.-K., Poikkeus, A.-M., Niemi, P., & Nurmi, J.-E. (2010). Mothers' reading-related activities at home and learning to read during kindergarten. European Journal of Psychology of Education, 25(2), 243–264. | DOI 10.1007/s10212-010-0014-9

[48] Speece, D. L., & Ritchey, K. D. (2005). A longitudinal study of development of oral reading fluency in young children at risk for reading failure. Journal of Learning Disabilities, 38(5), 387–399. | DOI 10.1177/00222194050380050201

[49] Speece, D. L., Ritchey, K. D., Silverman, R., Schatschneider, C., Walker, C. Y., & Andrusik, K. N. (2010). Identifying children in middle childhood who are at risk for reading problems. School Psychology Review, 39(2), 258–276.

[50] Speece, D. L., Schatschneider, C., Silverman, R., Case, L. P., Cooper, D. H., & Jacobs, D. M. (2011). Identification of reading problems in first grade within a response-to-intervention Framework. Elementary School Journal, 111(4), 585–607. | DOI 10.1086/659032

[51] Stainthorp, R., & Hughes, C. (2000). Family literacy activities in the homes of successful young readers. Journal of Research in Reading, 23(1), 41–45. | DOI 10.1111/1467-9817.00101

[52] Stebbins, R. A. (2001). Exploratory research in the social sciences. New York: SAGE Publications, Inc.

[53] Stephenson, K. A., Parrila, R. K., Georgiou, G. K., & Kirby, J. R. (2008). Effects of home literacy, parents' beliefs, and children's task-focused behavior on emergent literacy and word reading skills. Scientific Studies of Reading, 12(1), 24–50. | DOI 10.1080/10888430701746864

[54] Stuart, M., Dixon, M., Masterson, J., & Quinlan, P. (1998). Learning to read at home and at school. British Journal of Educational Psychology, 68(1), 3–14. | DOI 10.1111/j.2044-8279.1998.tb01270.x

[55] Šauerová, M. (2012). Vliv vývoje sociálních interakcí dětí mladšího školního věku na možnosti podpory čtenářské gramotnosti v rodinné edukaci. Pedagogika, (1–2), 126–136.

[56] Švaříček, R., & Šeďová, K., et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

[57] Takemura, A., & Kobayashi, M. (2010). Parents' involvement in their elementary chool children's homework. Japanese Journal of Educational Psychology, 58(4), 426–437. | DOI 10.5926/jjep.58.426

[58] Terras, M. M., Thompson, L. C., & Minnis, H. (2009). Dyslexia and psycho-social functioning: An exploratory study of the role of self-esteem and understanding. Dyslexia, 15(4), 304–327. | DOI 10.1002/dys.386

[59] Trávníček, J. (2007). Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize. Brno: Host.

[60] Van Steensel, R. (2006). Relations between socio-cultural factors, the home literacy environment and children's literacy development in the first years of primary education. Journal of Research in Reading, 29(4), 367–382. | DOI 10.1111/j.1467-9817.2006.00301.x

[61] Vellutino, F. R., Fletcher, J. M., Snowling, M. J., & Scanlon, D. M. (2004). Specific reading disability (dyslexia): What have we learned in the past four decades? Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 45(1), 2–40. | DOI 10.1046/j.0021-9630.2003.00305.x

[62] Výzkumný ústav pedagogický v Praze. (2011a). Čtenářská gramotnost ve výuce: Metodická příručka. Praha.

[63] Výzkumný ústav pedagogický v Praze. (2011b). Gramotnosti ve vzdělávání: Soubor studií. Praha.

[64] Walker, J. M., Wilkins, A. S., Dallaire, J., Sandler, H. M., & Hoover-Dempsey, K. V. (2005). Parental engagement: Model revision through scale development. The Elementary School Journal, 106(2), 85–104. | DOI 10.1086/499193

[65] Wildová, R. (2012). Čtenářská gramotnost v evropském kontextu. Pedagogika, 57(1–2), 45–52.

[66] Wildová, R., Kropáčková, J., & Kucharská, A. (2014). Pojetí a rozvoj čtenářské pregramotnosti v předškolním období. Pedagogická orientace, 24(4), 488–509.

[67] Wu, Ch.-Ch., & Honig, A. S. (2010). Taiwanese mothers' beliefs about reading aloud with preschoolers: Findings from the parent reading belief inventory. Early Child Development and Care, 180(5), 647–669. | DOI 10.1080/03004430802221449

[68] Yeo, L. S., Ong, W. W., & Ng, Ch. M. (2014). The home literacy and preschool children's reading skills and interest. Early Education and Development, 25(6), 791–814.

[69] Yotyodying, S., & Wild, E. (2014). Antecedents od different qualities of home-based parental involvement: Findings from a cross-cultural study in Germany and Thailand. Learning, Culture and Social Interaction, 3(2), 98–110. | DOI 10.1016/j.lcsi.2014.02.002

[70] Yubero Jimenéz, S., & Larrañaga Rubio, E. (2010). The value of reading in relation to reading behavior. A study on reading habits and lifestyles in children. OCNOS, (10), 7–20.

[71] Zápotočná, O. (2015). Teoretické modely porozumenia textu a ich interpretácie v školskom vzdelávaní. Orbis Scholae, 9(3), 13–26. | DOI 10.14712/23363177.2016.1