Senioři píší Wikipedii i ve Zlínském kraji

Název: Senioři píší Wikipedii i ve Zlínském kraji
Variantní název:
  • Seniors write Wikipedia also in the Zlín region
Zdrojový dokument: ProInflow. 2017, roč. 9, č. 2, s. 119-126
Rozsah
119-126
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek se věnuje projektu české verze online přístupné encyklopedie Wikipedie, který nese název Senioři píší Wikipedii. Měl by sloužit jako inspirace všem knihovníkům, kteří uvažují, že tento program zahrnou do nabídky vzdělávacích kurzů pro seniory. Autor článku vysvětluje, proč se právě mezi seniory skrývá velký potenciál k spoluutváření encyklopedie a poskytuje inspiraci k tomu, jak seniory k práci s Wikipedií motivovat. V článku je rovněž uveden stručný koncept kurzu Senioři píší Wikipedii, tak jak je uchopen Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně.
The article is dedicated to a project of the Czech version of the online encyclopedia Wikipedia known as The Senior Citizents write Wikipedia. The article should serve as a source of inspiration for librarians who consider including this program in their offer of educational courses for the elderly. The author of the article explains why there is a great potential of co‑creating the encyclopedia among the elderly while showing how to motivate the old people to do so. The article also includes a brief concept of the course The Senior Citizents write Wikipedia as used by František Bartoš's Regional Library in Zlín.