Theatralia 2017, roč. 20, č. 1, Supplementum

Obrázek
Název čísla
Moderní česká divadelní hra (1896–1989); Mezi textem a inscenací (slovník děl) : šedesátá léta
Rok
2017
Rok vydání
2017
ISSN
1803-845X (print)
2336-4548 (online)
ISBN
978-80-210-8746-0
Poznámka
  • Editor čísla: Aleš Merenus
hidden section Editorial
Page Title
7 Editorial Havlíčková Kysová, Šárka | pdficon
Page Title
9-13 Slovník moderního českého dramatu (úvod) Merenus, Aleš | pdficon
Page Title
15-21 Suchý, Jiří; Vyskočil, Ivan. Kdyby tisíc klarinetů. Leporelo o 36 obrazech (vyd. 1964 – prem. 1958) : kabaretní pásmo spojené ústřední antimilitaristickou ideou Přibáň, Michal | pdficon
Page Title
22-28 Kundera, Milan. Majitelé klíčů. Hra o jednom dějství se čtyřmi vizemi (čas. 1961 – prem. 1962) : modelová hra zasazená do období protektorátu konfrontující konformitu maloměšťáků s posláním těch, kteří bojují za pokrok Merenus, Aleš | pdficon
Page Title
29-34 Klíma, Ivan. Zámek. Hra o dvou dějstvích (rozm. 1964 – prem. 1964) : modelová hra s prvky politické satiry, v níž se na pozadí společenských proměn konce 50. let demonstruje střet jedince s mechanismem moci Formánková, Eva | pdficon
Page Title
35-43 Havel, Václav. Vyrozumění. Hra o dvanácti obrazech (čas. 1965 – prem. 1965) : absurdní modelové drama tematizující mechanismus popření identity jedince a celé společnosti prostřednictvím nastolení totalitní orwellovské novořeči Vodička, Libor | pdficon
Page Title
44-48 Vostrá, Alena. Na koho to slovo padne. Komedie v šesti obrazech (čas. 1967 – prem. 1966) : modelová veselohra, v níž je deformovaná současnost předváděna jako pouhá hra zastírající pocit životní nenaplněnosti a zbytečnosti Kroča, David | pdficon
Page Title
49-53 Smoček, Ladislav. Kosmické jaro. Defilé o třech dějstvích s epilogem (rozm. 1970 – prem. 1970) : modelová tragikomedie, která formou scénického eseje na příkladu ekologické devastace krajiny odhaluje duchovní úpadek moderního člověka Lollok, Marek | pdficon
hidden section Ediční poznámka
Page Title
55-56 Ediční poznámka Merenus, Aleš | pdficon
Page Title
57-58 Seznam použitých zkratek Merenus, Aleš | pdficon
Page Title
59-62 Seznam zastřešujících názvů českých profesionálních divadelních scén Merenus, Aleš | pdficon
hidden section Jmenný rejstřík
Page Title
63-70 Jmenný rejstřík Merenus, Aleš | pdficon
Page Title
71-74 Modern Czech play (1896-1989); Between text and performance (a dictionary of works) : summary Merenus, Aleš | pdficon