1, Supplementum

Title: Theatralia
Rok: 2017
Ročník: 20
Číslo: 1, Supplementum
Název čísla
Moderní česká divadelní hra (1896–1989); Mezi textem a inscenací (slovník děl) : šedesátá léta
Rok vydání
2017
ISSN
1803-845X (print)
2336-4548 (online)
ISBN
978-80-210-8746-0
Poznámka
  • Editor čísla: Aleš Merenus
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | 7
Havlíčková Kysová, Šárka
PDF
Title Document
Slovník moderního českého dramatu (úvod) | 9–13
Merenus, Aleš
PDF
Title Document
Suchý, Jiří; Vyskočil, Ivan. Kdyby tisíc klarinetů. Leporelo o 36 obrazech (vyd. 1964 – prem. 1958) : kabaretní pásmo spojené ústřední antimilitaristickou ideou | 15–21
Přibáň, Michal
PDF
Title Document
Kundera, Milan. Majitelé klíčů. Hra o jednom dějství se čtyřmi vizemi (čas. 1961 – prem. 1962) : modelová hra zasazená do období protektorátu konfrontující konformitu maloměšťáků s posláním těch, kteří bojují za pokrok | 22–28
Merenus, Aleš
PDF
Title Document
Klíma, Ivan. Zámek. Hra o dvou dějstvích (rozm. 1964 – prem. 1964) : modelová hra s prvky politické satiry, v níž se na pozadí společenských proměn konce 50. let demonstruje střet jedince s mechanismem moci | 29–34
Formánková, Eva
PDF
Title Document
Havel, Václav. Vyrozumění. Hra o dvanácti obrazech (čas. 1965 – prem. 1965) : absurdní modelové drama tematizující mechanismus popření identity jedince a celé společnosti prostřednictvím nastolení totalitní orwellovské novořeči | 35–43
Vodička, Libor
PDF
Title Document
Vostrá, Alena. Na koho to slovo padne. Komedie v šesti obrazech (čas. 1967 – prem. 1966) : modelová veselohra, v níž je deformovaná současnost předváděna jako pouhá hra zastírající pocit životní nenaplněnosti a zbytečnosti | 44–48
Kroča, David
PDF
Title Document
Smoček, Ladislav. Kosmické jaro. Defilé o třech dějstvích s epilogem (rozm. 1970 – prem. 1970) : modelová tragikomedie, která formou scénického eseje na příkladu ekologické devastace krajiny odhaluje duchovní úpadek moderního člověka | 49–53
Lollok, Marek
PDF
hidden section Ediční poznámka
Title Document
Ediční poznámka | 55–56
Merenus, Aleš
PDF
Title Document
Seznam použitých zkratek | 57–58
Merenus, Aleš
PDF
Title Document
Seznam zastřešujících názvů českých profesionálních divadelních scén | 59–62
Merenus, Aleš
PDF
hidden section Jmenný rejstřík
Title Document
Jmenný rejstřík | 63–70
Merenus, Aleš
PDF
Title Document
Modern Czech play (1896-1989); Between text and performance (a dictionary of works) : summary | 71–74
Merenus, Aleš
PDF