Akce je vhodná i pro Boha neznalé : sondy do amatérského náboženského divadla na Moravě po roce 1990

Název: Akce je vhodná i pro Boha neznalé : sondy do amatérského náboženského divadla na Moravě po roce 1990
Variantní název:
  • The event is suitable even for those unacquainted with God : notes to non-professional religious theatre in Moravia after 1990
Zdrojový dokument: Theatralia. 2017, roč. 20, č. 2, s. 9-32
Rozsah
9-32
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Autorka si klade za cíl popsat komunitní rozměr vybraných divadelních aktivit v regionu Moravy, které se soustřeďují ve dvou vrcholech křesťanského roku, v období Vánoc a Velikonoc. V prostředí střední a severní Moravy našla několik příkladů amatérských divadel, která v období od roku 1990 připravila k jednomu uvedení nebo k pravidelnému opakování divadelní představení vánoční hry nebo pašijí. Jako východisko úvah a také jako výraznou autoetnografickou zkušenost označuje inscenaci Betlém režisérky Evy Tálské ve Studiu Dům, jejíž premiéra v roce 1991 a její následné každoroční obnovené inscenování pod širým nebem položilo základ všech pozdějších pokusů profesionálních divadelníků o divadelní zpracování příběhu narození nebo ukřižování a zmrtvýchvstání Krista. Na amatérské divadlo má naopak vliv buď silná tradice v daném prostoru, ještě častěji však osobní iniciativa jednotlivce, který nápadem a energií nadchne své sousedy a přátele. Další příklady vychází z farností (Rajhrad) a křesťanských komunit (Kroměříž, Olomouc). Leitmotivem studie je také zkoumání pojmu divadlo v souvislosti s popsanými aktivitami a jejich blízkost Bogatyrevovu pojetí sousedského divadla.
The aim of the paper is to describe the communal aspect of theatre activities in Moravia pertaining to the two peaks of Christian year – Christmas and Easter. A number of non-professional theatre groups in the region of central and northern Moravia that rehearsed and performed repeatedly or singularly Christmas and Passion plays in 1990 was found and described in the course of the research. One of the reference points, and an autoethnographic experience of the author herself, is The Bethlehem, a production by Eva Tálská, premiered in the Studio Dům in 1991, which was repeatedly staged in the years to come under the clear sky. The Bethlehem became the paragon for later professional theatre revisitions of the story of Nativity, Passion and Resurrection of Christ. Non-professional theatre, on the contrary, drew from regional folk tradition or, more importantly, from personal fervour of individuals who managed to ignite their friends and fellows for theatre work; another group of instances represents productions in parishes (e.g. Rajhrad) and Christian communities (Kroměříž, Olomouc). From the point of theatre theory, the paper addresses the semantic value of the term theatre in relation to the above-mentioned theatre activities and to Bogatyrev's concept of the Theatre of Neighbours.
Note
Studie je výstupem projektu IGA FF UP_ 2017_ 432102681 SGS-Osobnosti divadelní kritiky.
Reference
[1] Až na smrt. O umučení a posledních okamžicích Krista [To the Very Death. The Passion and Last days of Christ]. Plakát k inscenaci, pracovní scénář, pracovní nahrávka na DVD. Osobní archiv Alžběty Dolečkové [Poster to the production; work script; work recording, DVD. Personal archive of Alžběta Dolečková].

[2] Betlém [The Bethlehem]. Inscenace Studia Dům. Program k inscenaci 1992, 1994, 1996. Archiv CED Brno. V osobním archivu autorky [Production of Studio Dům. Programme from 1992, 1994 and 1996. Archive of CED, Brno. Personal archive of the author].

[3] Betlém [The Bethlehem]. [Televizní adaptace divadelní inscenace Betlém Studia Dům; TV adaptation of theatre production by Studio Dům]. Česká televize Brno, 1997.

[4] Kronika spolku Crhovská chasa od roku 2014 dosud [Chronicles of the Crhovská chasa Society]. Archiv spolku Crhovská chasa [Archive of the Crhovská chasa Society].

[5] Osobní rozhovor s Jarmilou Bekovou [Interview with Jarmila Beková], Olomouc, 26. 8. 2016. Záznam uložen v archivu autorky [Recording in the author’s archive].

[6] Osobní rozhovor s Alžbětou Dolečkovou [Interview with Alžběta Dolečková]. Kroměříž, 18. 10. 2016. Záznam uložen v archivu autorky [Recording in the author’s archive].

[7] Osobní rozhovor s Magdou Mlejnkovou [Interview with Magda Mlejnková]. Rajhrad, 3. 11. 2016. Záznam v archivu autorky studie [Recording in the author’s archive].

[8] Pracovní scénář Živý Betlém [The Live Bethlehem; work script], [Rajhrad], nedatováno, nestránkováno. Osobní archiv Magdy Mlejnkové [undat. unpag.; personal archive of Magda Mlejnková].

[9] Pracovní scénář Živý Betlém Rajhrad 2008 [The Live Bethlehem Rajhrad 2008; work script], nestránkováno. Osobní archiv Magdy Mlejnkové [unpag.; personal archive of Magda Mlejnková].

[10] Pašije [The Passion] 2016. [online] [citováno dne 20. 7. 2017]. Dostupné online na http://pasije2016.cz/projekt/.

[11] TÁLSKÁ, Eva. Betlém [The Bethlehem]. In Výprodej 1991–1997. Katalog k festivalu Studia Dům [The Sell-out 1991–1997; Studio Dům Festival catalogue]. Brno: Centrum experimentálního divadla, 1997: 6–21.

[12] BOGATYREV, Petr. 1940. Lidové divadlo české a slovenské [Czech and Slovak Folk Theatre]. Praha: Borový a Národopisná společnost Českoslovanská, 1940.

[13] ČERNÝ, Aleš. 2015. V Rajhradě se ptali: Vzali byste k sobě Josefa s Marií? [They Were Asking in Rajhrad: Would you have Joseph and Virgin Mary?]. MFDnes (27. 12. 2015): 4B.

[14] HOLAS, Ivan. 2012. Tradiční živý betlém v Rahradě na Brněnsku přilákal stovky diváků [Traditional Live Bethlehem Attracted Hundreds of Spectators in Brno Region]. Český rozhlas Brno, 26. 12. 2012. [online] [citováno dne 20. 7. 2017]. Dostupné online na http://www.rozhlas.cz/brno/zpravodajstvi/_zprava/tradicni-zivy-betlem-v-rajhrade-na-brnensku-prilakal-stovky-divaku--1154046.

[15] HORÁKOVÁ, Veronika. 2011. Živý Betlém v Rajhradě: ovace sklidil medvídek i sud [The Live Bethlehem in Rajhrad: The Bear and the Barrle were Applauded]. Deník [online] 26. 12. 2011. [citováno dne 20. 7. 2017]. Dostupné online na http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/zivybetlem-v-rajhradu-ovace-sklidil-medvidek-i.html.

[16] FEIFALIK, Julius a Jaroslav KOLÁR (edd.). 1986. Lidové hry z Moravy [Folk Plays From Moravia]. Praha: Odeon, 1986.

[17] FOJTÍKOVÁ, Kateřina a Barbara VRBOVÁ a Petr OSLZLÝ (edd.). 2012. Eva Tálská aneb Se mnou smrt a kůň [Eva Tálská or I, the Death and the Horse]. Praha: Pražská scéna, 2012.

[18] HÁNLOVI, Josef a Hana. 2011. Vznik a vydání čtyřarchového Národopisného betlému od Marie Fischerové-Kvěchové [Making and Publishing of the Four-foil Folk Bethlehem by Marie Fischerová-Kvěchová]. Filokartie [online]. [citováno dne 20. 7. 2017] Dostupné online na http://www.filokartie.cz/vznik-a-vydani-ctyrarchoveho-narodopisneho-betlemu-r-16-c-434.

[19] KOPECKÝ, Jan. 1967. Komedie o umučení a slavném vzkříšení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista [The Comedy of Passion and Glorious Ressurrection of Our Lord and Saviour Jesus Christ]. Praha: Československý spisovatel, 1967.

[20] KRÁL, Karel. 1992. Bílý dům. Neukončený rozhovor s režisérkou Evou Tálskou o prvním roce "Studia Dům" [The White House. An Unifinished Interview With Director Eva Tálská About the First Year of Studio Dům]. Svět a divadlo (1992): 7: 45.

[21] LANGHAMMEROVÁ, Jiřina. 2004. Lidové kroje z České republiky [Folk Costumes of the Czech Republic]. Praha: Vyšehrad, 2004.

[22] MENČÍK, Ferdinand. 1894. Prostonárodní hry divadelní. 1. díl Vánoční hry [Folk Theatre Plays, vol. I., Christmas Plays]. Holešov, 1894.

[23] SOUČEK, Stanislav. 1929. Rakovnická vánoční hra [Christmas Play From Rakovník]. Brno: Filosofická fakulta s podporou Ministerstva školství a národní osvěty, 1929: [213]–223.

[24] SUŠIL, František (ed.). 1998. Moravské národní písně [Moravian Folk Songs]. 5. vyd. Praha: Argo/Mladá fronta, 1998.

[25] ZDENĚK, Hynek. 2015. Živý Betlém v Rajhradě měl rekordní úspěch. Ježíška opět "dodali" místní [The Live Bethlehem in Rajhrad Had a Record-breaking Success. Baby Jesus Supported by Locals As Usual]. 27. 12. 2015. MF Dnes [online] 26. 12. 2015. [citováno dne 20. 7. 2017] Dostupné online na http://brno.idnes.cz/zivy-betlem-v-rajhrade-06y-/brno-zpravy.aspx?c=A151226_101137_brno-zpravy_kol.

[26] ZÍBRT, Čeněk. 2006. Veselé chvíle v životě lidu českého [Happy Moments in the Lives of Czech Folk]. Praha: Vyšehrad, 2006.