Dramatik a jeho soubor: dvě a půl sondy do české amatérské dramatiky po roce 2000 s pokusem o zobecňující úvod

Název: Dramatik a jeho soubor: dvě a půl sondy do české amatérské dramatiky po roce 2000 s pokusem o zobecňující úvod
Variantní název:
  • Playwright and his group: two insights into Czech non-professional drama after 2000 and a half (plus an attempt at a general introduction)
Zdrojový dokument: Theatralia. 2017, roč. 20, č. 2, s. 33-58
Rozsah
33-58
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Přítomná studie se věnuje dílu tří výrazných amatérských dramatiků, jejich tvorbě po roce 2000 a jejich domovským souborům. Jde o Kazimíra Lupince (občanským jménem Jana Červeného) a soubor V.A.D. Kladno, Petra Macháčka a pražské Divadlo Kámen a Josefa Tejkla a soubor Černí šviháci z Kostelce nad Orlicí. V případě Lupince a Macháčka studie nabízí pokus o celistvé postižení jejich autorského typu, v Tejklově případě spíše zkoumá specifika, výhody a omezení ve vztahu amatérského dramatika a souboru, s nímž stabilně spolupracuje. Na toto téma studie předkládá také několik zobecňujících úvah. "Případovým studiím", věnovaným jednotlivým autorům, předchází obsáhlý úvod, který líčí obecnější kontexty české amatérské dramatiky po roce 2000 a jistou paradoxnost její odborné a kritické recepce.
The present paper deals with work of three outstanding non-professional playwrights active after 2000, and their home theatre groups: Kazimír Lupinec (real name Jan Červený) and his group V.A.D. Kladno; Petr Macháček and Divadlo Kámen, Prague; and Josef Tejkl and Černí šviháci, Kostelec nad Orlicí. The aim of the study, in case of Lupinec and Macháček, was to cover all aspects of their theatre work, while in case of Josef Tejkl the stress is laid on the dynamic relationship between the author and his group, and the advantages and disadvantages of their tight collaboration. Some general observations on this issue are made towards the end of the paper, while at the start an overall introduction to the context of Czech nonprofessional theatre after 2000 is given, stressing the somewhat paradoxical nature of its theoretical and critical reflection.
Reference
[1] CÍSAŘ, Jan. 2009a. Jeden celý a dvě poloviny dne v Písku [One Day and Two Halves in Písek]. Amatérská scéna 46 (2009): 3: 20–23.

[2] CÍSAŘ, Jan. 2009b. Paměť divadla XIII věnovaná Pepíku Tejklovi [Memory of XIII Theatre Dedicated to Pepík Tejkl]. Amatérská scéna 46 (2009): 2: 76–78.

[3] CÍSAŘ, Jan. 2009c. Východočeský standard v Červeném Kostelci [East Bohemian Standard in Červený Kostelec]. Amatérská scéna 46 (2009): 2: 39–41.

[4] CÍSAŘ, Jan. 2012. Tohle je divadlo? No to snad ne [Is This Theatre? I hope not]. Zpravodaj Jiráskova Hronova 5 (8. 8. 2015): 8.

[5] CÍSAŘ, Jan. 2015. Humor jako postoj k životu i k divadlu [Humor as Life and Theatre Attitude]. Zpravodaj Jiráskova Hronova 3 (3. 8. 2015): 8.

[6] DVOŘÁK, Honza. 2002. Jak je důležité míti Josefa aneb O padesátníku, který by zasloužil korunu [The Importance of Having Josef or The Story of a Fifty-Year-Old In Need]. Amatérská scéna 40 (2002): 3: 40–41.

[7] FIALOVÁ, Alena (ed.). 2014. V souřadnicích mnohosti: česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích [Merged in Multiplicity: Czech Literature in 2000s – Contexts and Interpretations]. Praha: Academia, 2014.

[8] HRDINOVÁ, Radmila. 2005. Mrtvý chlap sám v hoře zpívá [Dead Man Sings in Mountain Alone]. Zpravodaj Jiráskova Hronova 7 (11. 8. 2005): 8.

[9] HRUŠKA, Petr, Lubomír MACHALA, Libor VODIČKA a Jiří ZIZLER (edd.). 2008. V souřadnicích volnosti: česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích [Set in Sovereignty: Czech Literature in 1990s – Interpretations]. Praha: Academia, 2008.

[10] HULEC, Vladimír. 2003. Mám zprávy, že Bůh existuje aneb Život je řeka, která stále teče. Rozhovor s Josefem Tejklem [I Heard News That God Existed or Life Is an Ever-Floating River. Interview With Josef Tejkl]. In Jan Dvořák (ed.). Orghast 2004: Almanach příští vlny divadla: Revue Exotického Divadla [Orghast 2004. Almanac of the Next Theatre Wave: Exotic Theatre Revue]. Praha: Pražská scéna, 2003: 64–67.

[11] IBRAHIM, Robert. 2009. Český alexandrín jako náhrada řeckého a latinského hexametru a pentametru [Czech Alexandrine As a Substitute For Greek nad Latin Hexameter and Pentameter]. Česká literatura 57 (2009): 3: 372–386.

[12] JUNGMANNOVÁ, Lenka. 2014. Příběhy obyčejných šílenství: "nová vlna" české dramatiky po roce 1989 [Stories of Common Madness: The “New Wave” of Czech Drama After 1989]. Praha: Filip Tomáš – Akropolis, 2014.

[13] KERBR, Jan. 2013. Krajina s akvabelami a černým domem: pokus o vymezení české polistopadové dramatiky [The Landscape With Synchronized Swimmers and a Black House: an Attempt at Defining Czech Post-November Drama]. Praha: Pulchra, 2013.

[14] LINHART, Otto. 2016. Dramatika Josefa Tejkla [Drama Works by Josef Tejkl]. Praha: DAMU. Bakalářská práce. (nepubl.).

[15] LUPINEC, Kazimír (& Co.). 2002. Hotel Infercontinental. Strojopis ve vlastnictví autora [Manuscript in ownership of the author].

[16] LUPINEC, Kazimír; VERNE, Julius, V.A.D. 2006. Tajemný VAD v Karpatech [Mysterious VAD in the Carpathian Mountains]. Strojopis ve vlastnictví autora [Manuscript in ownership of the author].

[17] LUPINEC, Kazimír (& Co.). 2015. Upokojenkyně [The Quieteness]. Strojopis ve vlastnictví autora [Manuscript in ownership of the author].

[18] MACHÁČEK, Petr. 2004. Mlejnek [The Grinder]. Strojopis ve vlastnictví autora [Manuscript in ownership of the author].

[19] MACHÁČEK, Petr. 2006. Marmeláda [The Marmelade]. Strojopis ve vlastnictví autora [Manuscript in ownership of the author].

[20] MACHÁČEK, Petr. 2008. Žáby [The Frogs]. Strojopis ve vlastnictví autora [Manuscript in ownership of the author].

[21] MACHÁČEK, Petr. 2009. Zvěstování Bohunce [Annunciation to Bohunka]. Strojopis ve vlastnictví autora [Manuscript in ownership of the author].

[22] MACHÁČEK, Petr. 2012a. Deus ex offo. Strojopis ve vlastnictví autora [Manuscript in ownership of the author].

[23] MACHÁČEK, Petr. 2012b. Ras al chajma. Strojopis ve vlastnictví autora [Manuscript in ownership of the author].

[24] MIKULOVÁ, Iva. 2017. Příběhy obyčejných šílenství [Stories of Common Madness]. Theatralia 20 (2017): 1: 159–161.

[25] RUT, Přemysl. 1993. Řeč nad rakví [Speech Over the Coffin]. Literární noviny 4 (1993): 13: 10.

[26] RUT, Přemysl. 1995. Ptáček (n)eseje zpívá vesele [Bird Does Not Sow, It Sings Happily]. Brno: Petrov, 1995.

[27] ŠOTKOVSKÝ, Jan. 2016. V.A.D. Kladno. Svět a divadlo 27 (2016): 3: 144–146.

[28] TEJKL, Josef. 2006. Bílí andělé pijí tesavelu [White Angles Drink Tesavela]. Strojopis [Manuscript], 46 stran.

[29] ZAJÍC, Vladimír. 2004. Dramaturgický pendant ke hře Rozpaky zubaře Hotel Infercontinental [Dramaturgical Postscript to the Embarassed Dentist Hotel Infercontinental]. Amatérská scéna 41 (2004): 4: I–III (příloha Divadelní hry prověřené jevištěm).

[30] ZEMANČÍKOVÁ, Alena. 2012. Divadelní provoz jako svěrací kazajka a amatérská nezávislost [Theatre Management As a Straitjacket and the Independency of Non-professionals]. Deník Referendum [online], 4. 6. 2012 [citováno dne 26. 4. 2017]. Dostupné online na http://denikreferendum.cz/clanek/13300-divadelni-provoz-jako-sveraci-kazajka-a-amaterska-nezavislost.