The "Luther (Martin) Effect" on the study of religion – up to eighty

Autor: Wiebe, Donald
Zdrojový dokument: Religio. 2017, roč. 25, č. 1, s. [99]-108
Rozsah
[99]-108
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Zpráva
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence
Document