Kultúra a súčasnosť 16 – publikačná platforma pre interdisciplinárny výskum Strednej Európy

Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2017, roč. 27, č. 3, s. 64-69
Rozsah
64-69
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Tekeliová, Dominika, ed. Kultúra a súčasnosť 16. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr, 2016. 122 s. ISBN 978-80-558-1055-3.
Document