Music lexicographer Jiří Fukač and the Brno School of Music Lexicography

Název: Music lexicographer Jiří Fukač and the Brno School of Music Lexicography
Autor: Macek, Petr
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2017, roč. 52, č. 2, s. 43-48
Rozsah
43-48
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The study summarizes the activity in the field of music lexicography of Jiří Fukač (1936–2002), professor of musicology at the Brno-based Masaryk University, who successfully resumed the activities of the Brno School of Music Lexicography, constituted chiefly by efforts of Gracian Černušák, Vladimír Helfert and Bohumír Štědroň. Already as a student Fukač collaborated as both author and organizer on the two-volume Československý hudební slovník osob a institucí (Czechoslovak Music Dictionary of Persons and Institutions, 1963, 1965). In 1966 he and Jiří Vysloužil initiated foundation of Kabinet hudební lexikografie (Office of Music Lexicography) and preparations for the new subject-focused dictionary project, later called Slovník české hudební kultury (Dictionary of Czech Music Culture) started. Fukač’s contribution was crucial and it was his tireless effort including writing texts of individual entries, editing texts by others and effecting his organizational skills, that finally lead to the successful completion of the project in 1997. The result undoubtedly presents a fundament in Czech music lexicography in both conception and extent. Then Jiří Fukač started to work on further projects of music lexicography: he actively participated in preparations and realization of the big lexicographical project of the Sudeten German Music Institute in Regensburg titled Lexikon zur deutschen Musikkultur (Böhmen, Mähren, Sudetenschlesien) published in Munich in 2000, where he was member of the scholarly board of the project and contributed to the conceptual and methodological preparations. In 2000 Fukač together with Petr Macek and Mikuláš Bek started preparations for the new web-based project of the Czech Music Dictionary of Persons and Institutions. A fatal illness didn't allow him to proceed further.
Reference
[1] ČERNUŠÁK, Gracian. O československý hudební slovník. Hudební rozhledy, 1953, 6, No. 4, pp. 158–159.

[2] ČERNUŠÁK, Gracian – ŠŤĚDROŇ, Bohumír. Československý hudební slovník. Hudební rozhledy, 1954, 7, No. 1, pp. 51–54.

[3] FUKAČ, Jiří – VYSLOUŽIL, Jiří – MACEK, Petr. Předmluva. In Slovník české hudební kultury. Praha: Editio Supraphon, 1997, pp. 5–10.

[4] FUKAČ, Jiří. Lexikografie. In FUKAČ, Jiří – VYSLOUŽIL, Jiří – MACEK, Petr (eds.). Slovník české hudební kultury. Praha: Editio Supraphon, 1997, pp. 495–499.

[5] MACEK, Petr – POLEDŇÁK, Ivan. In memoriam on the seventieth birhday of Jiří Fukač. Musicologica Brunensia, 2006, ANNUS 2003–2005, H 38–40, pp. 7–13.

[6] MACEK, Petr. Výběrová bibliografie prací Jiřího Fukače / Selected bibliography of the work of Jiří Fukač. Musicologica Brunensia, 2006, ANNUS 2003–2005, H 38–40, pp. 15–31.

[7] MACEK, Petr – POLEDŇÁK, Ivan. Fukač, Jiří [dictionary entry]. Český hudební slovník osob a institucí [online]. [cit. 2017-10-20]. URL: http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=5234.

[8] VYSLOUŽIL, Jiří – FUKAČ, Jiří. Nárys dokumentačního zajištění základních úkolů československé hudební lexikografie. Hudební věda, 1968, 5, No. 2, pp. 296–305.

[9] VYSLOUŽIL, Jiří. K tradicím a současným úkolům naší hudební lexikografie. Opus musicum, 1970, 2, No. 2, pp. 33–36, No. 3, pp. 65–69.