Repertoár staré hudby v pražském koncertním životě druhé poloviny 19. století. Vybrané koncertní produkce a jejich reflexe v dobovém tisku

Název: Repertoár staré hudby v pražském koncertním životě druhé poloviny 19. století. Vybrané koncertní produkce a jejich reflexe v dobovém tisku
Variantní název:
  • Repertoire of early music in Prague concert life of the second half of the nineteenth century : selected concert productions and their reflections in period press
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2017, roč. 52, č. 2, s. 201-216
Rozsah
201-216
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The issue of the performing of early music in the 19th century had been standing rather out of musicological interest until now. Partial studies of the area exist, however, a more comprehensive processing is yet to come. This article outlines a few internal topics regarding matters of the performing, reception, and partly also the interpretative approach to early music in Prague concert life of the second half of the 19th century. The author's focus was directed by the existence of information and reflections in period press about the presence of early music at musical productions. Due to a general lack of sources, period press is a key information resource. Discovered data are compared with printed programs from the fund of printed documentation of Czech Museum of Music. In addition to the above mentioned criteria, the selection was made across spectrum of organizers, that also represent different kinds of activites of concert life.
Reference
[1] Dalibor, 1858, roč. 1, č. 5, s. 18.

[2] Dalibor, 1862, roč. 5, č. 1, s. 8.

[3] Dalibor, 1862, roč. 5, č. 4, s. 31.

[4] Dalibor, 1873, roč. 1, č. 16, s. 132.

[5] Dalibor, 1873, roč. 1, č. 14, s. 114.

[6] Dalibor, 1879, roč. 1, č. 2, s. 16.

[7] Dalibor, 1885, roč. 7, č. 14 a 15, s. 141.

[8] EISEN, Cliff, SADIE, Stanley. Mozart, Wolfgang Amadeus. In Grove Music Online [online]. Oxford Music Online [cit. 31. 8. 2017]. Dostupné z: http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/40258pg3?q=Davidde+penitente&search=quick&pos=3&_start=1#firsthit.

[9] FREEMANOVÁ, Michaela. Jednota umělců hudebních ku podpoře vdov a sirotků. Tonkünstler Wittwen-und-Waisen Societät (1803-1903) a její role v životě Prahy 19. století. In Od středověkých bratrstev k moderním spolkům, Documenta Pragensia, roč. 18. Praha 2000, s. 177–199.

[10] FRITZ-HILSCHER, Elizabeth. Die großen Oratorien-Produktionen der Tonkünstler-Societät in Wien Kontrapunkt oder Nachfolger der höfischen Oratorienpflege des Barock? Musicologica Brunensia, 2014, roč. 49, č. 1, s. 211–234. | DOI 10.5817/MB2014-1-13

[11] GUTH, Vítězslav. Jan Dismas Zelenka. Dalibor, 1859, roč. 2, č. 21, s. 161.

[12] GUTH, Vítězslav. Jan Dismas Zelenka. Slavoj, 1863, sv. 2, č. 2, s. 29.

[13] HOSTINSKÝ Otakar. Dalibor, 1869, roč. 8, č. 7, s. 55.

[14] HOSTINSKÝ, Otakar. O vývinu hudebního dramatu (opery). Dalibor, 1869, roč. 8, č. 7, s. 49 a č. 8, s. 59.

[15] HOSTINSKÝ, Otakar. O úloze naší historické literatury hudební. Dalibor, 1881, roč. 3, č. 13, s. 97.

[16] HILL, George R., KOSMAN, Joshua. Gassmann, Florian Leopold. In Grove Music Online [online]. Oxford Music Online [cit. 22. 9. 2017]. Dostupné z: http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/10717.

[17] KIER, Herfrid. Raphael Georg Kiesewetter (1773–1850). Wegbereiter des musikalischen Historismus. Studien zur Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts. Bd. 13, Regensburg 1968, s. 23, 48–49, 223–224.

[18] MELIŠ, Emanuel. O působení jednoty hudebních umělců Pražských k podporování vdov a sirotků. Dalibor, 1863, roč. 6, č. 11, s. 81.

[19] NORTH, Nigel. Continuo Playing on the Lute, Archlute and Theorbo. Bloomington: Indiana University Press, 1987, s. 21.

[20] NOVOTNÝ, Václav Juda. O přednášce recitativů v J. S. Bachových oratoriích. Dalibor, 1879, roč. 1, č. 2, s. 10.

[21] PEČMAN, Rudolf. Händel-Konferenz 1997. Georg Friedrich Händels Oratorien und ihre Wirkung auf das kompositorische Schaffen im 19. Jahrhundert. Halle a. d. Saale, 9.–10. 6. 1997. Hudební věda, 1997, roč. 34, č. 4, s. 437.

[22] Politik, roč. 2, č. 179, 1. 7. 1863, večerní vydání, s. 1.

[23] Slavoj, 1864, sv. 4, č. 7, s. 115.

[24] Slavoj, 1863, sv. 3, č. 1, s. 13–14.

[25] Slavoj, 1865, sv. 6, č. 7, s. 113.

[26] Slavoj, 1865, sv. 6, č. 8, s. 130.

[27] SRB DEBRNOV, Josef. Z deníků Bedřicha Smetany. Praha: M. Urbánek, 1902, s. 63.

[28] ŠÍDLO, Mates. Provozování skladeb duchovních. Slavoj, 1865, roč. 6, č. 10, s. 179.

[29] ŠMÍDOVÁ TURCHICHOVÁ, Magdalena. Znovuoživování staré hudby v českých zemích v 19. století. Muzikologické fórum, 2014, roč. 3, č. 1–2, s. 41–69.

[30] ŠTĚDROŇ, Bohumír. Follberger, Jan. In ČERNUŠÁK, Gracian, ŠTĚDROŇ, Bohumír, NOVÁČEK, Zdenko. ČSHS I. Praha: Státní hudební vydavatelství 1963, s. 338–339.

[31] TOMÁŠEK, Václav Jan. Vlastní životopis (ed. Zdeněk Němec). Praha: Topičova edice, 1941, s. 56–57.

[32] VETTERL, Karel. Bohumír Rieger a jeho doba Časopis Matice moravské, 1929, roč. 53, s. 45–86, 435–500.

[33] VOJTĚŠKOVÁ, Jana. Dílo Jana Dismase Zelenky v 18. a 19. století v Praze. In KROUPA, Jiří (ed.). Clavibus unitis, Praha: Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě, 2015, roč. 4, s. 88–89.

[34] WOLFF, Christoph. Bach, Johann Ernst. In Grove Music Online [online]. Oxford Music Online [cit. 31. 8. 2017]. Dostupné z: http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/40023pg1?q=Johann+Ernst+Bachh+%281683%E2%80%931730%29&search=quick&-pos=1&_start=1#firsthit.