Ivo Andrić (1892–1975) a srbský národný naratív : identita, nacionalizmus a kosovský kult

Název: Ivo Andrić (1892–1975) a srbský národný naratív : identita, nacionalizmus a kosovský kult
Zdrojový dokument: Porta Balkanica. 2017, roč. 9, č. 1-2, s. [57]-62
Rozsah
[57]-62
  • ISSN
    1804-2449
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Článok vznikol ako súčasť výskumného projektu International Visegrad Fund s názvom "Czechoslovakism vs. Yugoslavism: the conflicting history of two ideologies" (č. 51600898) a výstavy Ivo Andrić - spisovateľ a/alebo diplomat (od 10.11.2016 do 20.02.2017).
Reference
[1] Andrić, I. (1970) Most na Drine a iné prózy. Martin: Slovenský spisovateľ.

[2] Akritidisová, R. (2009) Obraz Bosňáka a osmanské Bosny v literatuře Srbsky píšících autorů po r. 1914. Diplomová práce. Praha: FF UK v Prahe.

[3] Hladký, L. a kol. (2010) Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy. Praha: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

[4] Hladký, L. (2006) Bosenská otázka v 19. a 20. století. Brno: Mezinárodní politologický ústav.

[5] Hayden, R. (2012) From Yugoslavia to the Western Balkans: Studies of a European Disunion, 1991-2011. Leiden: BRILL.

[6] Mojzes, P. (2011) Balkan Genocides: Holocaust and Ethnic Cleansing in the Twentieth Century. Lanham: Rowman & Littlefield.

[7] Kolstø, P. (2014) Strategies of Symbolic Nation-building in South Eastern Europe. Londýn: Routledge.

[8] Čolović, I. (2016) Smrt na Kosovu Polju : Istorija kosovskog mita. Belehrad: XX vek.

[9] Evans, A. J. (1876) Through Bosnia and the Herzegóvina on foot during the insurrection, August and September 1875; with an historical review of Bosnia and a glimpse at the Croats, Slavonians, and the ancient republic of Ragusa. Londýn: Longmans.

[10] Jukić, M. (2013) Novi podaci o podrijetlu nobelovca Ive Andrića. Croatica : časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Roč. 37, Č. 57, s. 255-270.

[11] Hawkesworth, C. (2000) Ivo Andric: Bridge Between East and West. Londýn: A&C Black.

[12] Shatzmiller, M. a kol. (2002) Islam and Bosnia: Conflict Resolution and Foreign Policy in Multi-ethnic States. Londýn: MQUP.

[13] http:www.ivoandric.org.rs/english/

[14] http:www.ivoandric.cz/index.php

[15] https:genocideinvisegrad.wordpress.com/

[16] http:www.rozhlas.cz/radio_cesko/analyzy/_zprava/frantisek-sistek-kamenozrout-emir--1079018