Popis metody užité pro zpracování raně středověké keramiky

Název: Popis metody užité pro zpracování raně středověké keramiky
Zdrojový dokument: Balcárková, Adéla. Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí. Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2017, pp. 33-36
Rozsah
33-36
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: 3.1 Analýza archeologického kontextu -- 3.2 Syntéza archeologických struktur -- 3.3 Validace formálních struktur
Rights access
přístupné po uplynutí embarga
Licence: Neurčená licence