[Lazar, Jan. Vybrané problémy francouzské morfosyntaxe = Problèmes choisis de la morphosyntaxe française]

Název: [Lazar, Jan. Vybrané problémy francouzské morfosyntaxe = Problèmes choisis de la morphosyntaxe française]
Zdrojový dokument: Études romanes de Brno. 2018, roč. 39, č. 1, s. 170-171
Rozsah
170-171
  • ISSN
    1803-7399 (print)
    2336-4416 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Lazar, Jan. Vybrané problémy francouzské morfosyntaxe = Problèmes choisis de la morphosyntaxe française. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. 92 s. ISBN 978-80-7464-889-2. Dostupné na: http://dokumenty.osu.cz/ff/kro/granty/IRP-2016-FFF.pdf
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Cusimano, C. (2013). Grammaire descriptive du français. Tome 1. Pronoms. Brno: Masarykova univerzita. https://digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digilib/128610/monography.pdf

[2] Miličková, L. (1999). Exercices de grammaire français. Brno: Masarykova univerzita.

[3] Šabršula, J. (1997). Morphologie du français. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta.