Středověký šperk : archeologické nálezy z jižní Moravy

Obrázek
Variantní název
Medieval jewellery : archaeological finds from South Moravia
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2018
Rozsah
279 s.
Edice
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 481
ISBN
978-80-210-9020-0
978-80-210-9021-7 (online : pdf)
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6431467
Anotace
  • Monografie představuje první komplexní zpracování tématu středověkých šperků uložených v depozitářích muzeí, galerií a archeologických institucí na jižní Moravě. Autorka do kolekce zahrnula předměty ze 79 lokalit, a to 45 z intravilánu měst, 11 z výzkumu hradů a 23 z výzkumu současných i zaniklých vsí a polykulturních lokalit. Výběr se omezil na období vrcholného středověku, tj. 13. až 15. století, s možnými časovými přesahy do staršího i mladšího období. Významnou součást práce tvoří katalog nálezů, které jsou kresebně nebo fotograficky dokumentovány a detailně popsány. Katalog je v plném znění publikovaný elektronicky v Digitální knihovně FF MU. V analytické části práce jsou šperky zhodnoceny z hlediska typologie a morfologie, včetně komparace s nálezy z jiných lokalit a jsou zasazeny do dobového kontextuve smyslu funkčním, estetickém i symbolickém.
  • The present work represents the first comprehensive survey of medieval jewellery located in museum depositories, galleries and archaeological institutions of South Moravia. Into the collection, the author has included items from 79 localities: 45 urban towns, 11 castles and 23 other locations (current and former villages and cultural sites). The selection has been limited to the High Middle Ages, i.e. mainly to the 13th–15th centuries, possibly extending into older and younger periods. The core of the work is comprised of a catalogue of objects with drawings or photographic documentation accompanied by detailed descriptions. The catalogue of finds is fully available in electronic form in the Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University, Brno. In the analytical part of the thesis, the objects are evaluated in terms of typology and morphology, including comparisons with finds from other locations. This allows the jewellery to be set in contemporaneous context in terms of its functional, aesthetic and symbolic significance.
Poznámka
  • Součástí vydání je Středověký šperk: archeologické nálezy z jižní Moravy: Katalog nálezů = Catalogue of finds (jako kap. 9), který je v tištěné verzi vydán v samostatném svazku.
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Věra Šlancarová
Masarykova univerzita
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
Page Chapter number Title
1-733 9 | Středověký šperk : archeologické nálezy z jižní Moravy : Katalog nálezů = Catalogue of finds | pdf icon Šlancarová, Věra
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
9-11 0 | Úvod | pdf icon Šlancarová, Věra
hidden-section Metodologie
Page Chapter number Title
13-36 1 | Metodologie | pdf icon Šlancarová, Věra
Page Chapter number Title
37-50 2 | Materiál, výroba a provenience předmětů | pdf icon Šlancarová, Věra
Page Chapter number Title
51-220 3 | Šperky a oděvní doplňky | pdf icon Šlancarová, Věra
hidden-section Symbolika předmětů
Page Chapter number Title
221-237 4 | Symbolika předmětů | pdf icon Šlancarová, Věra
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
239-243 5 | Závěr | pdf icon Šlancarová, Věra
Page Chapter number Title
245-251 6 | Medieval jewellery: archaeological finds from South Moravia : summary | pdf icon Šlancarová, Věra
hidden-section Seznam ilustrací
Page Chapter number Title
253-260 7 | Seznam ilustrací | pdf icon Šlancarová, Věra
Page Chapter number Title
261-277 8 | Seznam použitých pramenů | pdf icon Šlancarová, Věra
Page Chapter number Title
279 9 | Katalog nálezů : [úvod] | pdf icon Šlancarová, Věra