Vedecká diskusia venovaná etnickým stereotypom v stredoeurópskych literatúrach