Koncept Maffie jako státotvorné komponenty v kolektivní paměti meziválečné československé společnosti

Název: Koncept Maffie jako státotvorné komponenty v kolektivní paměti meziválečné československé společnosti
Variantní název
The idea of the Maffia as a state-forming component in the collective memory of interwar Czechoslovak society
Autor: Hálek, Jan
Zdrojový dokument: Studia historica Brunensia. 2017, roč. 64, č. 2, s. 23-43
Rozsah
23-43
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
This study looks at issues related to using the concept of the so-called Maffia as representing the anti-Austrian Czech local resistance in the collective memory of interwar Czechoslovakia. Thus far the overwhelming majority of academic historical works have concentrated on the activities of the Maffia during the First World War. However, in this contribution the author examines the second life of this group when he looks for answers to questions concerning the origins of this group's name, who belonged to it, and the presentation and perception of the Maffia's activities in the public sphere in interwar Czechoslovakia.
Jazyk shrnutí
Note
  • Studie vznikla v rámci řešení grantového projektu Grantové agentury ČR: č. 16-11252S "Maffie – mýtus a realita. Formování obrazu domácího protirakouského odboje v kolektivní paměti meziválečného Československa".