Authorship controversy in three Greek epigrams : Phalaecus revived

Název: Authorship controversy in three Greek epigrams : Phalaecus revived
Zdrojový dokument: Graeco-Latina Brunensia. 2018, roč. 23, č. 2, s. 171-178
Rozsah
171-178
  • ISSN
    1803-7402 (print)
    2336-4424 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The author discusses authorship controversies connected with three Greek epigrams: AP VI 165, AP VI 193, and AP VII 650. There are several lemmas in these epigrams (e.g. Φαλάκκου in AP VI 165; Φλαικίου or Φλάκκου in AP VI 193; Φλάκκου ἢ Φαλαίκου in AP VII 650) which are ambiguous and they may refer to two different epigrammatists, namely Phalaecus of Phocis or Phlaccus (Lat. Statyllius Flaccus). It is suggested that these epigrams represent Phalaecus' literary output.
Reference
[1] Abramowiczówna, Z. (Ed.). (1960). Słownik grecko-polski (Vol. II). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

[2] Albiani, M. G. (2004). "Statilius Flaccus". In H. Cancik, & H. Schneider (Eds.), Brill's New Pauly: Encyclopaedia of the Ancient World (Vol. 5; col. 448). Leiden – Boston: Brill.

[3] Albiani, M. G. (2007). "Phalaecus". In H. Cancik, & H. Schneider (Eds.), Brill's New Pauly: Encyclopaedia of the Ancient World (Vol. 10; col. 906). Leiden – Boston: Brill.

[4] Appel, W. (1979). Nieśmiertelność imienia, czyli rzecz o Falajkosie. Filomata, 325, 257–263.

[5] Appel, W. (2017). Zagadka Syren. Filologa peregrynacje od antyku po współczesność. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

[6] Davico Bonino, G. (Ed.). (2000). Antologia Palatina. Tutte le poesie d'amore (Traduzione di F. M. Pontani). Torino: Giulio Einaudi editore.

[7] Ebener, D. (1981). Die griechische Anthologie, II: Buch VII–X. Berlin – Weimar: Aufbau-Verlag.

[8] Gow, A. S. F., & Page, D. L. (Eds.). (1965). Greek Anthology. Hellenistic Epigrams (Vol. II). Cambridge: Cambridge University Press.

[9] Ławińska-Tyszkowska, J. (1993). Satyros epigramatyk. Classica Wratislaviensia, XVII (Acta Universitatis Wratislaviensis, 1523; pp. 101–109). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

[10] Page, D. L. (Ed.). (1975). Epigrammata Graeca. Oxonii: E typographo Clarendoniano.

[11] Page, D. L. (Ed.). (1981). Further Greek Epigrams. Epigrams before A.D. 50 from the Greek Anthology and other sources not included in 'Hellenistic Epigrams' or 'The Garland of Philip'. Cambridge: Cambridge University Press.

[12] Paton, W. R. (1960a). The Greek Anthology (with an English Translation by W. R. Paton; Vol. I). London: William Heinemann Ltd. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

[13] Paton, W. R. (1960b). The Greek Anthology (with an English Translation by W. R. Paton; Vol. II). London: William Heinemann Ltd. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

[14] Skiadas, A. D. [Σκιαδάς, Α. Δ.] (1967–1968). Ο ποιητής Φάλαικος. Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (EEAth), XVIII, 65–88.

[15] Stadtmueller, H. (1894). Anthologia Graeca epigrammatum Palatina cum Planudea (Vol. I). Lipsiae: B. G. Teubner.

[16] Stadtmueller, H. (1899). Anthologia Graeca epigrammatum Palatina cum Planudea (Vol. II, Pars prior). Lipsiae: B. G. Teubner.

[17] Tueller, M. A. (Ed.). (2014). The Greek Anthology. Books 1–5 (Transl. by W. R. Paton). Cambridge, Mass. – London: Harvard University Press.

[18] Waltz, P. (Ed.). (1960). Anthologie grecque. Première partie: Anthologie Palatine. Tome III: livre VI. Paris: Société d'édition "Les Belles Lettres".

[19] Waltz, P. (Ed.). (1960a). Anthologie grecque. Première partie: Anthologie Palatine. Tome V: livre VII, épigr. 364–748). Paris: Société d'édition "Les Belles Lettres".

[20] Witczak, K. T. (2005). Falajkos czy (Statyllios) Flakkos? Głos w sprawie autorstwa epigramatu AP VI 193. In M. Wróbel (Ed.), Euterpe, Terpsichore, Erato. Liryka grecka i jej recepcja. Księga pamiątkowa prof. Alicji Szastyńskiej-Siemion w siedemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów, uczniów ofiarowana (Classica Wratislaviensia, XXVI; Acta Universitatis Wratislaviensis, 2715; pp. 130–136). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.