K otázkám rekonstrukce stavební podoby a experimentu životního prostředí středověké vesnice na počátku 13. století

Variantní název
Zu Rekonstruktionsfragen des Baubilds und der Umwelt des mittelalterlichen Dorfes am Beginn das 13. Jahrhunderts
Autor: Huml, Václav
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1984, roč. 9, č. [1], s. 111-118
Rozsah
111-118
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Reference:
[1] Malina, J., 1980. Metody experimentu v archeologii. Studie AÚ ČSAV v Brně, roč. VIII, 1, Brno.

[2] Müller, A.. 1980: Museumsdorf Düppel, Berlin 1980.

[3] Pleinerová, I., 1982a: Lidová demokracie, 15. října 1982, str. 3.

[4] Pleinerová, I., 1982b: Experimenty se stavbou a obýváním slovanských domů. Vesmír 12. 359-162.

[5] Staňa, Č., 1960: Slovanské obytné objekty na hradišti Staré Zámky u Líšně, PA LI, 1, 240-291.

[6] Šolle, M., 1955: Staroslovanská dvojitá brána na Staré Kouřimi a její restaurace, PA XLIV, 347 až 363.