Středověké stavební konstrukce a technologie

Název: Středověké stavební konstrukce a technologie
Variantní název:
  • Mittelalterliche Baukonstruktionen und Bautechnologie
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1984, roč. 9, č. [1], s. 239-246
Rozsah
239-246
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] M. Drda, Archeologický výzkum cihelny milevského kláštera, Historia archecologica 8.

[2] M. Hornung, Rauchküche und Rauchstube im Osttirol, Graz 1964.

[3] V. Huml, Výzkum v kostele sv. Klimenta na Novém Městě Pražském, AR 1977.

[4] A. Kubíček, D. Líbal, Strahov, Praha, 1955.

[5] L. Lancinger, J. Muk, Radnice ve Stříbře, stavební historický průzkum SÚRPMO, strojopis 1982.

[6] D. Líbal, Historické konstrukce a výzkum architektury, Mon. tutela 6, Bratislava 1970, s. 140-192.

[7] D. Líbal, recenze publikace Předrománská a románská architektura v západních Čechách, Minulostí Západočeského kraje 18, 1980, s. 264-267.

[8] V. Mencl, České středověké klenby, Praha 1974.

[9] D. Menclová, České hrady II, Praha 1972.

[10] J. Muk, Stavebně historické průzkumy domů v K. Hoře, strojopis SÚRPMO 1973-81.

[11] J. Muk, Dvě kapitoly z dějin historického domu v Domažlicích, Památková péče 3. 1975 s. 200.

[12] J. Muk, Konstrukce a tvar středověkých kleneb. Umění 21, 1977, s. 1.

[13] H. Olmerová, Ch. Kotíková, H. Ječný, Problém středověkého břidlicového domu v Praze, Monumentorum tutela 7, 1971, s. 175.

[14] V. Pražák, Vývoj topenišť u západních Slovanů, Český lid 1966, s. 321.

[15] J. Škabrada, Roubená valená klenba ve vývoji středověkých obytných staveb, Acta polytechnica – práce ČVUT v Praze I – r. 1974, s. 55.

[16] Z. Winter, Zlatá doba českých měst, Praha 1913. s. 403.