Sakrální stavby v denním životě našeho středověkého venkova

Název: Sakrální stavby v denním životě našeho středověkého venkova
Variantní název:
  • Sakralbauten im alltäglichen Leben auf dem böhmischen Lande im Mittelalter
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 327-332
Rozsah
327-332
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] KUČA, K. 1994: České, moravské a slezské zvonice, Libri Praha.

[2] LÍBAL, D. 1948: Gotická architektura v Čechách a na Moravě, Praha.

[3] LÍBAL, D. 1994: Hodnoty a funkce venkovských kostelů v urbanizované krajině, sborník ICOMOS, Praha.

[4] PETRÁŇ, J. a kol. 1985: Dějiny hmotné kultury I/1, SPN Praha.

[5] SPUNAR, P. 1987: Kultura českého středověku, Praha.

[6] VAVROUŠEK, B. 1929: Kostel na dědině a v městečku, Praha.