K technologii povrchové úpravy pražských pohárů

Název: K technologii povrchové úpravy pražských pohárů
Variantní název:
  • Zur Technologie der Oberflächebehandlung der Prager Becher
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 347-[349]
Rozsah
347-[349]
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] DRAGOUN, Zd. 1997: Specifický typ poháru z pražských nálezů. Archaeologia historica 22, 321-329.

[2] GRYGIEL, J.-ZILYNSKYJ, B. 1990: Kníže Zikmund Korybutovič a Praha (1422-1427). Pražský sborník historický 23, 7-27.

[3] MILJUČENKOV, S. A. 1984: Belorusskoje narodnoje gončarstvo. Minsk.

[4] ŠREIN, V. 1997: Mineralogické a petrografické studium rud, kovů, strusek a smoly z archeologického výzkumu PÚPP I. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR Praha, rukopis.

[5] WALOWY, A. 1979: Póznosredniowieczne garncarstwo krakowskie w swietle zródel archeologicznych. Materialy archeologiczne 19, 5-151. Krakow.