Formy opevnění na hradech pískovcového podloží

Název: Formy opevnění na hradech pískovcového podloží
Variantní název
Befestigungsformen der Burgen auf dem Sandsteinuntergrund
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2002, roč. 27, č. [1], s. 51-59
Rozsah
51-59
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Reference
[1] AR: Archeologické rozhledy.

[2] AH: Archaeologia historica.

[3] CB: Castellologica Bohemica.

[4] DURDÍK, T., 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha.

[5] DURDÍK, T.-BOLINA, P., 2001: Středověké hrady v Čechách a na Moravě, Praha.

[6] GABRIEL, F., v tisku: Hrad Frýdštejn, CB 8.

[7] GABRIEL, F.-MACEK, P., 1992: Stavební vývoj hradu Valdštejna, AH 17, 163-175.

[8] GABRIEL, F.-PANÁČEK, J., 2000: Hrady okresu Česká Lípa, Praha.

[9] GABRIEL, F.-PANÁČEK, J., 2000a: Pustý zámek u Zakšína, CB 7, 111-125.

[10] GABRIEL, F.-SMETANA, J., 1986: Ke stavební podobě hradu v Úštěku, Litoměřicko XXI.-XXII., 77-95.

[11] GABRIEL, F.-SMETANA, J., 1994: Stavební vývoj hradu Helfenburku, AH 19, 51-64.

[12] CHOTĚBOR, P., 1986: Komplexní povrchový průzkum hradu Valečova, PA LXXVII, 177 - 196.

[13] LÍBAL, D.-MACEK, P.-NOVOSADOVÁ, O., 1989: Stavebné historický průzkum hradu Houska, CB 1, 141-158.

[14] NEUSTUPNÝ, E., 1986: Nástin archeologické metody, AR 38, 490-509.