Hrady Štiavnických vrchov - ich funkcia a vzájomné interakcie

Variantní název
Die Burgen im Gebirge Štiavnické vrchy - ihre Funktion und ihre gegenseitige Wirkung
Autor: Labuda, Jozef
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2002, roč. 27, č. [1], s. 269-278
Rozsah
269-278
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] BÓNA, M., 1990: Hrad Breznica nad Tekovskou Breznicou. Rkp.

[2] BÓNA, M., 1990: Pustý hrad nad Sklenými Teplicami (tiež ako Červený hrad Teplice). Rkp.

[3] HANULIAK, M., 1998: Komunikácie Slovenska z 10.-13. stor. v kontexte trás vojenských akcií. AH 23, Brno, s. 233-244.

[4] HANULIAK, V., 1993: Historicko-archeologický výskum Pustého hradu pri Zvolene. AH 18, Brno, s. 160-167.

[5] HANULIAK, V., 2001: Materiálne doklady remeselníckych dielní na Pustom hrade, AH 26, Brno, s. 185—191.

[6] HOŠŠO, J., 1981: Archeologický výskum hradu Šášov a zámku v Kremnici. AH 6, s. 457-465.

[7] JANKOVIČ, V., 1967: O starom meste v Banskej Štiavnici. In: Zborník SNM 61, História 7, Martin, s. 73-90.

[8] KMEŤ, A., 1893: Veleba Sitna. In: Tovaryšstvo. Ružomberok.

[9] KMEŤ, A., 1924: Sitno a čo z neho vidieť. In: Život A. Kmeťa, zv. I, Bojnice, s. 124-203.

[10] LABUDA, J., 1988: Stredoveké osídlenie Sitna. In: Stredné Slovensko 7, Banská Bystrica, s. 269-293.

[11] LABUDA, J., 1996: Starý zámok v Banskej Štiavnici - výsledky archeologických výskumov. AH 21, Brno, s. 361-369.

[12] LABUDA, J., 2000: Pozoruhodné nálezy zo Starého mesta v Banskej Štaivnici. AH 25, Brno, s. 7-24.

[13] MALYUSZ, E., 1922: Túroc megye kialakalísa. Budapest, s. 14-15.

[14] MARSINA, K., 1990: Banskoštiavnické mestské a banské právo. In: Banské mestá na Slovensku, zborník, Žiar nad Hronom, s. 13-35.

[15] RATKOŠ, P., 1978: Z dejín mesta a osád Žiaru nad Hronom za včasného a rozvitého feudalizmu. Dejiny Žiaru nad Hronom, Martin, s. 18-41.

[16] RUTTKAY, A., 1986: Stredoveký hrad na vrchu Ivankov pri Rudne nad Hronom. AVANS v r. 1985, Nitra, s. 208-210.

[17] RUTTKAY, A., 1987: Výskům v Rudne nad Hronom. AVANS v r. 1986, Nitra, s. 94-95.

[18] SCHWABENICKY, W., 1996: Beziehungen zwischen Burgen und Bergbau im sächsischen Erzgebirge. In: Burgenforschung aus Sachsen 9, Weissbach, s. 9-29.

[19] ŠTEFFEK, I., 1964: Prírodné pomery banskoštiavnického okolia. In: Banská Štiavnica, Banská Bystrica, s. 11-29.

[20] ZREBENY, A., 1978: Osídlenie Stredného Pohronia do I. polovice 14. stor. so zreteľom na osídlenie banskoštiavnickej oblasti. Rkp.