Další výzkum středověké sakrální architektury na Zlínsku : (kostely ve Štípě, Brumově, Valašských Kloboukách a Želechovicích)

Název: Další výzkum středověké sakrální architektury na Zlínsku : (kostely ve Štípě, Brumově, Valašských Kloboukách a Želechovicích)
Variantní název:
  • Weitere Erforschung der mittelalterlichen Sakralbauten in der Gegend der Stadt Zlín : (Die Kirchen in Štípa, Brumov, Valašské Klobouky und Želechovice)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2003, roč. 28, č. [1], s. 461-476
Rozsah
461-476
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] HOSÁK Ladislav: Historický místopis Země Moravskoslezské, Brno 1938.

[2] HURT Rudolf: Dějiny Lukova, Lukov 1983.

[3] KOHOUTEK Jiří: Hrady jihovýchodní Moravy, Zlín 1995.

[4] Kol.: Od gotiky k renesanci - výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1560, III. - Olomoucko, Olomouc 1999.

[5] KUČA Karel: Města a Městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I. díl A-G, Praha 1996.

[6] KUČA Karel: České, moravské a slezské zvonice, Praha 1995.

[7] ODEHNAL Petr: Náhrobník Mikuláše Buštíka z roku 1682, in: Vlastivědné kapitoly Valašskoklobucka 1/2002, s. 6-8, Valašské Klobouky 2002.

[8] PECK Eduard: Okresní hejtmanství holešovské, Holešov 1892.

[9] PLUSKAL František Saleš: Památky Brůmova na Moravě 1878, 3. vydání, Valašské Klobouky 2000.

[10] POKLUDA Zdeněk: Počátky Valašských Klobouk, Zlínsko od minulosti k současnosti č. 13, s. 5-19, Státní okresní archív Zlín, 1994.

[11] POKLUDA Zdeněk: Historický vývoj; in: Vlastivěda moravská, Zlínsko, s. 157-197, Brno 1995.

[12] POKLUDA Zdeněk: Držitelé hradu Brumova; in: Zlínsko od minulosti k současnosti č. 16, s. 5-92, Zlín 1999.

[13] SAMEK Bohumil: Umělecké památky Moravy a Slezska 1 /A-I/, Praha 1994.

[14] VALŮŠEK David-SLADKOWSKI Marcel: Nápisy na šlechtických náhrobcích na okrese Zlín; in: Zlínsko od minulosti k současnosti č.18, s. 5-80, Zlín 2001.

[15] VYCHODIL Jan: Dějiny a popis kostela v Želechovicích u Zlína; in: kalendář Hostýn 1902, s. 133-140.